F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Krakowiak Zofia
Kopań

Krakowiak Zofia
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2021-09-15 13:48:34 - GOPS Darłowo
10 lat pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Darłowo

W dniu 14 września 2021r. odbyła się Konferencja podsumowująca 10 lat pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Darłowo, to czas podsumowań i refleksji nad tym, co zrobiono. Konferencja to ukłon i podziękowanie w stronę osób i instytucji realizujących to trudne zadanie a jednocześnie zwiększenie świadomości i wiedzy, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę reagowania na przemoc w szerokim aspekcie. Zaproszonych gości: Radnych Gminy Darłowo, Komendanta Powiatowej Policji w Sławnie, z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Darłowie, Dzielnicowych z Komisariatu Policji w Darłowie, Pielęgniarki Środowiskowe z Poradni w Darłowie, Kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Koszalinie, Dyrektorów i Pedagogów Szkół na terenie gminy Darłowo, pracowników GOPS w Darłowie, GKRPA w Darłowie, Komendanta Straży Gminnej w Darłowie, Proboszcza Parafii pw. Św. Gertrudy w Darłowie, Proboszcza Parafii w Bukowie Morskim – powitał Wójt Gminy Darłowo. Celem Konferencji było wykreowanie wizerunku służb wspierających rodziny i środowiska uwikłane  w przemoc po przez promocję:
- kreowania aktywnej integracji ze środowiskiem,
- efektywnej oferty pomocowej,
- utrzymywania stałej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania przemocy domowej w 2010r. powstał  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Gminie Darłowo powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo, którego nadrzędną rolą jest realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czyli skuteczna ochrona rodziny przed sprawcą przemocy domowej w tym realizacja procedury Niebieska Karta. Optymalne rozwiązania oraz rozbudowa systemu przeciwdziałania przemocy domowej wymagają szczególnego zaangażowania i należycie przygotowanej kadry.
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który liczy dziś 19 osób reprezentują przedstawiciele instytucji: GOPS /kierownik, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni/, GKRPA /Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/, Komisariatu Policji w Darłowie /dzielnicowi/, 5 Szkół Podstawowych na terenie gminy /5 pedagogów/, służby zdrowia  /pielęgniarka środowiskowa/, Sądu Rejonowego w Koszalinie /kurator zawodowy/ Straży Gminnej w Darłowie /komendant/, Stowarzyszenia „Odnaleźć Siebie” w Darłowie /prezes/, Żandarmerii Wojskowej w Koszalinie.
    W ramach Programów własnych oraz Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ciągu 10 ostatnich lat zostały podjęte następujące działania w Gminie Darłowo na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
•    2012rok – projekt MPiPS pn.:  „Bezpieczna Rodzina – Bezpieczna Gmina” w okresie VIII-XII.2012r., kwota dofinansowania wyniosła: 46700zł , kwota wkładu własnego gminy wyniosła: 32300zł,
•    2014rok – projekt MPiPS pn.: „Poszukując Rosalind B. Penfold” w okresie VIII-XII.2014r., kwota dofinansowania wyniosła:  60000zł , kwota wkładu własnego gminy wyniosła:  15800zł ,
•    2015rok - Kampania „SOS dla Rodziny” w oparciu o napisany i zrealizowany Program Kampanii przez GOPS Darłowo we współpracy z GKRPA, UG Darłowo, Komisariatem Policji w Darłowie, służbą zdrowia w Darłowie,
•    2017rok – w ramach modułu VII Ogólnopolskiego Konkursu dla Gmin pn. „Gmina Wspierająca Rodzinę”, podjęte zostały działania wobec problemu przemocy w rodzinie na poziomie krajowym /gmina otrzymała z tego tytułu certyfikat/,
•    2017rok – projekt MRPiPS pn.: „Razem w Nową Rzeczywistość – Mamo, Tato, a Kuku” w okresie VII-XII.2017r., kwota dofinansowania wyniosła:  45400zł, kwota wkładu własnego gminy wyniosła:   13500zł ,
•    2018 rok – projekt MRPiPS pn.: „Przemocy w Rodzinie Mówimy Nie” w okresie VI-XII.2018r., kwota dofinansowania wyniosła:  27000zł, kwota wkładu własnego gminy  wyniosła: 13552zł.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki