ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2021-02-05 13:44:31 - Emil Gawęda
Gazyfikacji miesjcowości Kopań

Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie (dalej PSG) podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej śr/c do m. Kopań gm. Darłowo. W związku z tym mamy przyjemność poinformować Państwa o możliwości rozpoczęcia zbierania wniosków o przyłączenie się do sieci gazowej PSG.
W tym celu zachęcamy mieszkańców oraz przedsiębiorców z miejscowości Kopań do wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych i podpisania umowy przyłączeniowej (druk w załączeniu).
W wydanych warunkach przyłączeniowych, określimy możliwy termin przyłączenia oraz szacunkową opłatę przyłączeniową.
We wniosku proponujemy także zaznaczyć w pkt 6 „niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia” w celu zapoznania się ze szkicem umowy przyłączeniowej.
Podkreślamy, że sama realizacja inwestycji została przewidziana przy założeniu spełnienia ekonomicznych warunków brzegowych przyłączenia do sieci.
Uruchomienie inwestycji (budowa) będzie możliwe w przypadku podpisania odpowiedniej liczby umów przyłączeniowych, zlokalizowanych bezpośrednio przy zaprojektowanej sieci gazowej.
W przypadku niespełnienia warunków brzegowych tj. podpisania zbyt małej ilości umów o przyłączenie, o których jest mowa w zdaniu poprzednim, może wystąpić po stronie PSG brak warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci.


Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin


Ponadto dbając o bezpieczeństwo naszych klientów, istnieje możliwość skorzystania z Portalu poprzez stronę internetową przylaczenie.psgaz.pl


Klienci zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego i przyłączeniem do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa  będą mogli za pośrednictwem narzędzia:
•    Złożyć wniosek o określenie możliwości lub warunków przyłączenia do sieci gazowej,
•    Złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,
•    Sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych,
•    Pobrać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.
Portal przyłączeniowy to oszczędność czasu i wygoda. Dokumenty w Portalu przyłączeniowym będą zaakceptowane elektronicznie, tzn. bez tradycyjnego podpisu.
Oznacza to, że w każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej.
Dodatkowo skorzystanie z portalu umożliwi otrzymywanie darmowych powiadomień za pomocą SMS oraz e-maila z informacją o kolejnych etapach przyłączania.

 

Wniosek do pobrania

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki