F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Łusiak R.
Gleźnowo

Łusiak R.
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-11-27 08:18:26 - KES Zakrzewo
Wniosek do FIO - jak napisać dobrze i merytorycznie

Warsztaty dla  Animatorów Lokalnych i grup nieformalnych
podczas coachingu/tutoringu

 

Coach/ Tutor:  Agata Szewczyk

Odbiorcy:  Animatorzy Lokalni z terenu regionu koszalińkiego wraz z grupami nieformalnymi

Realizacja: 2 grudnia 2019r. Zakrzewo godz. 14:00-20:00

Cel programu: wzmacianie kompetencji liderskich Animatorów  oraz budowanie społecznego potencjału lokalanych środowisk z regionu koszalińkiego.

Metody i techniki pracy:  wykład, dyskusja, analiza problemowa. ćwiczenia, praca warsztatowa.

 

Moduł I

 1. Zasady przyznawania dotacji w Konkursie FIO 2020, w tym:
  1. cele programu, priorytety i kierunki działań P FIO, podmioty uprawnione, czas realizacji zadań, wnioskowana kwota dotacji, wkład własny, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz
  2. analiza kryteriów wyboru ofert do dofinansowania.

Moduł II

2. ABC Metodologii tworzenia projektów zajęcia warsztatowe, praca w grupach, poznanie logiki myślenia metodą projektową.
 

 1. Diagnoza potrzeb, problemów  i potencjałów
 2. Określenie celu głównego projektu i celów szczegółowych (drzewo celów).
 3. Zakładane rezultaty.
 4. Planowane działania projektu.
 5. Harmonogram realizacji projektu.
 6. Monitoring, ewaluacja i oddziaływanie projektu na otoczenie.
 7. Budżet projektu.

 

O naborze do FIO 2020 https://www.niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki