F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Pod świerkami - Anna i Zbigniew Mezgier
Jeżyce

Pod świerkami - Anna i Zbigniew Mezgier
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-10-03 07:54:00 - Małgorzata Parysiak
Przebudowa ulic w Bobolinie- umowa podpisana

W dniu 2 pazdziernika 2019r w Urzędzie Gminy Darłowo została podpisana umowa na wykonanie przebudowy ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin.

Cena ofertowa za wykonanie zadania:  1 325 512,30 zł brutto;

Środki w całości pochodzą z budżetu gminy Darłowo

Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 czerwiec 2020 r.

Wyłoniony Wykonawca Zakład Robót Drogowych "FRAGES" Franciszek Gesner, ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica.

 1. Przebudowa ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin o długości ok. 905,82 mb, w tym ul. Plażowa o długości ok. 788.56 mb, ul. Spokojna o długości ok. 117,26 mb.
 2. Przedmiotem umowy w swym zakresie m. in. obejmuje:
 1. branża drogowa:
 1. przebudowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych, płyt typu Yomb oraz z kruszywa poprzez wykonanie pełnej konstrukcji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 2. budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 3. budowa ciągów pieszych w postaci chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 4. budowa utwardzonej nawierzchni z płyt ażurowych typu meba;
 5. wykonanie oczyszczenia oraz odtworzenia istniejących rowów;
 6. wykonanie oznakowania pionowego.
 1. branża elektroenergetyczna:
 1. montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wysięgnikami i źródłami światła – 20 szt.;
 2. budowa linii kablowej;
 3. wymiana szafki oświetleniowej;
 4. demontaż istniejących opraw, wysięgników i źródeł światła;
 5. demontaż istniejącej linii kablowej;
 6. montaż muf przelotowych;
 1. elementy małej architektury:
 1. dostawa i montaż kosza betonowego – 17 szt.,
 2. dostawa i montaż ławki betonowej - 17 szt.,
 3. dostawa i montaż stojaka rowerowego - 12 szt.,
 4. dostawa i montaż stacji naprawy rowerów - 1 szt..
 1. Charakterystyczne parametry układu drogowego.
 1. Długość projektowanej drogi: Etap I - ulica Plażowa – długość 100 m; ulica Spokojna – długość 117.26 m; promenada - ulica Plażowa - długość 688.56 m.
 2. Podstawowe parametry techniczne:
 1. kategoria ruchu - KR2,
 2. prędkość projektowa - Vp [km/h] - 30,
 3. maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] - 12,
 4. dopuszczalny nacisk na oś [KN] - 100.
 1. Określenie rodzaju nawierzchni:
 1. Rodzaj nawierzchni Materiał
 • jezdnia / ciąg pieszy o wzmocnionej konstrukcji,
 • kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu „starobruk” gr. 8 cm,
 • utwardzenie nawierzchni - płyta ażurowa typu meba 60x40x8, wypełniona grysem gr. 8 cm,
 • zjazdy - kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu „starobruk” gr. 8 cm,
 • ciąg pieszy - kostka betonowa brukowa, żółta, fazowana, typu „starobruk” gr. 6 cm.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki