F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom gościnny
Kopnica

Dom gościnny
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-09-04 09:26:17 - Małgorzata Parysiak
Zachodniopomorskie/Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

31 sierpnia 2019 roku o godz: 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domasławicach odbyła się Uroczysta inauguracja wojewódzka Zachodniopomorskich/Europejskich Dni Dziedzictwa "W drodze". Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości oraz gospodarzy Pani Maria Witek st. kustosz/etnograf oraz Pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj wręczyli Odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, dyplomów honorowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Swojski zabytek”.

ODZNAKI MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO„ZA OPIEKĘ nad ZABYTKAMI” 2019 nadane na wniosek  Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Szczecinie

*  ZŁOTE otrzymali:

1. Brygida JERZEWSKA- Za swoją działalność otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień – wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), odznakę honorową „Za zasługi dla województwa koszalińskiego” (1990), Laur Starosty Sławieńskiego i tytuł „Zasłużona dla miasta Darłowa” (2003).Nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Darłowie, w Liceum Ekonomicznym w Szczecinku, kierowniczka i nauczycielka w Szkole Podstawowej z Niemieckim Językiem Nauczania w Darłowie

Wolontariusz/współpracownik – Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie (od lat 80. XX w. - do chwili obecnej),Wolontariusz/współpracownik - Fundacja „Dziedzictwo” w Sławnie (1991 – do chwili obecnej),Wolontariusz/współpracownik  - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej (1983 - do chwili obecnej)

Pani Brygida Jerzewska od lat aktywnie współpracuje jako współorganizator wystaw i tłumacz z Muzeum – Zamkiem Książąt Pomorskich w Darłowie, Domem Kultury w Sławnie. Współpracuje z  Fundacją „Dziedzictwo” w Sławnie, której celem jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych Ziemi Sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego i prowadzenie działalności popularyzującej zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie świadomości historycznej i szacunku dla przeszłości…

2. Anna BARTCZAK (historyk, muzealnik st kustosz BDZ) Pani Anna Bartczak jest od wielu lat popularyzuje wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego, prowadziła zarówno lekcje muzealne, jak i warsztaty edukacyjne podczas pracy w Muzeum Narodowym w Szczecinie m.in. na temat historii i kultury Szczecina, dziedzictwa niematerialnego Pomorza Zachodniego, sztuki pomorskiej.

Obecnie odpowiedzialna jest za projekty edukacyjne w Biurze Dokumentacji Zabytków - warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci i młodzieży, np. „Ryglowe łamanie głowy” (budownictwo ryglowe Pomorza Zachodniego), „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Kapliczki przydrożne”.Prowadzi wykłady na tematy dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, m.in. cykle „Jedno miejsce, dwa przeznaczenia. Kapliczki na postumentach upamiętnień I wojny światowej”, „Zraniona pamięć. Cmentarze i upamiętnienia – „trudne” dziedzictwo Pomorza Zachodniego”).Współpracuje ze szkołami, ośrodkami kultury i muzeami regionu. Jest autorką 120 haseł do encyklopedii internetowej „Pomeranica” z zakresu dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego i szeregu publikacji popularyzujących tę tematykę.

Jako historyk w zespole BDZ jest współautorką szeregu opracowań historyczno-konserwatorskich (m.in. Studiów Krajobrazu Kulturowego gmin Sławno, Nowogard, Studiów Ochrony Krajobrazu Kulturowego gmin Wałcz, Mirosławiec, Gminnych Ewidencji Zabytków gmin Grzmiąca, Kobylanka, Pyrzyce, Trzebiatów, itp.).

Od 2008 roku jest współkoordynatorką Europejskich Dni Dziedzictwa  i Zachodniopomorskich w województwie zachodniopomorskim.

3. Dariusz KACPRZAK- w swojej działalności zawodowej i pozazawodowej prowadzi szeroko zakrojoną działalność związaną z wiedzą, edukacją, przywracaniem pamięci o historii  i dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego, w tym także tych najnowszych, po 1945 roku.

Jest autorem lub współautorem i redaktorem/współredaktorem ponad trzystu prac naukowych i popularnonaukowych - monografii, katalogów wystaw, katalogów zbiorów (m.in. nagrodzonego Sybillą 2003 katalogu zbiorów –

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest ogólnopolską organizacją społeczną, mającą charakter fachowy oraz naukowy. Zrzesza osoby związane zawodowo, naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Do organizacji należą bibliotekarze różnych specjalności, pracujący w bibliotekach wszystkich typów. Stowarzyszenie współtworzy zasady polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, inicjuje i opracowuje akty normatywne,  propaguje wiedzę o książce i bibliotece.

Za początek funkcjonowania SBP uznaje się dzień 2.07.1917 r., kiedy to z inicjatywy utworzonej w 1915 r. Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej Towarzystwa Miłośników Historii został powołany i zarejestrowany w Warszawie Związek Bibliotekarzy Polskich.

Po przejęciu Szczecina przez władze polskie, bibliotekarze zrzeszyli się w Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Pierwszy kontakt z kołem warszawskim ZBiAP nawiązano w marcu 1946 r. Dnia 26.09.1946 r. w Bibliotece Miejskiej spotkała się grupa bibliotekarzy i archiwistów szczecińskich. W 1953 r. Okręg szczeciński zaczął się reorganizować, powstały oddziały terenowe.W 1975r. reforma administracyjna kraju spowodowała likwidację powiatów i wtedy jedynym ogniwem integrującym bibliotekarzy w b

Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi), artykułów naukowych i popularnonaukowych – wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań proweniencyjnych, historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii. Za pracę Kolekcje Ziemi Obiecanej (Warszawa 2015, seria: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6) otrzymał w 2016 nagrodę im. Feliksa Jasieńskiego.

Za swą działalność naukową wyróżniony został honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012) oraz za aktywność dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008).

Od początku swojej pracy w Szczecinie czynnie wpiera organizację Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie zachodniopomorskim. Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem  Ochrony Zabytków w Szczecinie w zakresie badań proweniencyjnych dzieł sztuki i opieki nad czterema obiektami zabytkowymi, w których znajdują się oddziały Muzeum Narodowego.

 

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą Nr 1509/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał

*     SREBRNĄ

ODZNAKĘ HONOROWĄ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu w Szczecinie odznakę odebrała w imieniu zarządu: st. kustosz Elżbieta Broda z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnieyłych powiatach zachodniopomorskiego  województwa było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

 

DYPLOMY HONOROWE

„SWOJSKIE ZABYTKI” 2019

nadane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza (na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie) otrzymali:               

  1. Anna i Janusz Mazurowie - właściciele zabytkowego (rejestrowego) pałacu w Lubiechowie gm. Karlino; wzniesionego w 1835 r. (na miejscu wcześniejszego obiektu). Państwo Mazurowie od lat konsekwentnie restaurują (pod nadzorem konserwatorskim) ten cenny zabytek stanowiący przykład rodzimej rezydencji szlacheckiej nakładem środków własnych i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Marianna Kuś właścicielka najcenniejszego i jedynego na obszarze Polski zabytku (rejestrowego) jakim jest pochodząca z 1717 roku chałupa ryglowa wzniesiona na wzorze saskim w Krupach nr  oraz budynku bramnego z 1806 roju w zagrodzie nr  26  w Krupach gm. Darłowo. Pani Marianna Kuś ogromnym wysiłkiem zachowuje te cenne obiekty, wspierana w swoich staraniach przez samorząd gm. Darłowo, służby konserwatorskie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (w 2018 r. BDZ zrealizowało projekt dofinasowany przez MKiDN i Samorząd Województwa „Krupy Laboratorium Dziedzictwa).
  3. Wioletta Romańczuk – właścicielka zabytkowej (rejestrowej) chałupy rybackiej z 1 poł. XIX wieku w Dąbkach gm. Darłowo ul. Sztormowa 4 za zachowanie jedynego w regionie obiektu będącego świadkiem przeszłości i morskich konotacji wsi Dąbki. Ta reliktowa chałupa waloryzuje krajobraz wsi będącej obecnie uzdrowiskiem.
  4. Ks. Stanisław Wrona proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu za prace remontowo-konserwatorskie prowadzone pod w zabytkowych (rejestrowych) gotyckich kościołach w Dobiesławiu (XV w,), Iwięcinie (gm. Sianów) – XIV-wieczny obiekt pocysterski z całościowo zachowanym bezcennym wyposażeniem wyposażeniem. W latach wcześniejszych ks. Stanisław Wrona prowadził prace konserwatorskie w ryglowym kościele w Kołaczu gm. Połczyn; jest partnerem Biura dokumentacji Zabytków w projekcie „Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego kościoła z XIV wieku w Iwięcinie poprzez cyfryzację jego zasobu”.
  5. Ks. Dominik Gzieło proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowie Morskim gm. Darłowo – za działania na rzecz zachowania historycznego zespołu: gotyckiego kościoła (1 poł. XIV w.) wraz z wyposażeniem, budynku plebani (1880 r.), cmentarza przykościelnego z lapidarium i upamiętnieniem poległych w I wojnie światowej. Prace w zespole w Bukowie Morskim uzyskiwały kilkakrotnie dotacje z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
  6. Radosław Głażewski Wójt Gminy Darłowo za działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) Gminy Darłowo, wspierania właścicieli zabytków rejestrowych i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (w tym dotacje na dokumentacje i prace remontowe).

Na szczególne uznanie zasługuje utrzymanie historycznej formy obiektów szkolnych i harmonijne łączenie ze współczesnymi potrzebami społeczności lokalnej. Dotyczy to: świetlicy wiejskiej w Barzowicach nr 10 (obiekt z pocz. XX), Szkoły Podstawowej  Podstawowych w Starym Jarosławiu czy Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy. Gmina Darłowo posiada najliczniejszy zespół obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (3040 obiektów) na terenie naszego województwa. Samorząd Gminy Darłowo jest stałym partnerem w dorocznych Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa, aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych i dokumentacyjnych  w zakresie dziedzictwa kulturowego realizowanych przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Wykład inauguracyjny poprowadził Waldemar Witek(Narodowy Instytut Dziedzictwa,OT Szczecin)”Skansen po drodze.Od Starego Jarosławia do Nowego Warpna”. Inauguracji towarzyszył również objazd studyjny szlakiem zabytków gminy Darłowo(trasa m.in. Bukowo Morskie, Krupy, Cisowo).

Organizatorzy: Gmina Darłowo, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Partner: Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki