F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Chaber Czesław
Cisowo

Chaber Czesław
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-08-22 12:16:12 - Izabela Sielska
Gminny Punkt Konsultacyjny ogólnopolskiego Programu - Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Darłowo został utworzony punkt konsultacyjny w ramach ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze" we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie.

 

Punkt znajduje się w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój 14) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (tel. 94 344 6381) – beneficjenci przyjmowani będą w godzinach pracy Urzędu.

 

Do zadań gminnego konsultanta należy:

 1. Przygotowanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.
 2. Weryfikacja wniosków o dofinasowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości to jest:
 1. ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w Programie, na podstawie karty oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę;
 2. weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego wniosku o dofinasowanie z wersją elektroniczną;
 3. kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny;
 4. przekazywanie do WFOŚiGW w Koszalinie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie.
 1. Zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW w Koszalinie pracownika Urzędu Gminy.
 2. Zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.
 3. Pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Program priorytetowy "Czyste powietrze" ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza z nowych budynków jednorodzinnych. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku,wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Terminy:

 • realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Maksymalna kwota dotacji:

 • korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
 • minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki