F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Przy Morzu
Bobolin

Domki Przy Morzu
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-06-25 14:41:20 - Małgorzata Parysiak
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Darłowo

25 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Najważniejsze zadania zrealizowane w 2018 roku przez Gminę Darłowo obejmują m.in.

 

*Budowa drogi Cisowo-Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.549.913,59zł, dofinansowanie stanowiło kwotę 681.381,07zł.

*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowino. Wartość inwestycji 427.180,00zł dofinasowanie wyniosło 254.094,00zł.

*Przebudowa drogi gminnej 15003Z w miejscowości Barzowice. Wartość inwestycji 3.256.191,00zł dofinansowanie wyniosło 1.383.042,00zł.

*Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach .Koszt inwestycji 6.925.000,00zł,dofinansowanie 2.265.852,00zł.

*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego –trasa nadmorska-Wicie –Jarosławiec. Koszt współuczestnictwa finansowego Gminy Darłowo w ramach tego projektu wyniósł 158.787,67zł .

*Budowa przystani kajakowej w Bukowie Morskim. Koszt całkowity inwestycji  101.800,00zł.

*Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy. Całkowity koszt 2.129.478,05zł,dofinansowanie 702.727,00zł.

*Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Starym Jarosławiu. Wartość samochodu 900tyś.zł.Dotacja ze środków Gminy Darłowo 400.000,00zł

*Budowa świetlicy w miejscowości Zielnowo jako Lokalne Centrum Rekreacji i Turystyki nad rzeką Wieprzą(II etap) Koszt inwestycji 765.338,37zł,dofinansowanie 254.701,00zł.

*Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie

*Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie 369.100,33zł.

*Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 roku .Kwota 810.613,51zł. Wykorzystano fundusz sołecki na bardzo wysokim poziomie 98,37%

 

  Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2018r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i przedstawiła Radzie Gminy Darłowo wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 .

Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie szczędzili Wójtowi wyrazów uznania, pochwał, podziękowań i gratulacji. Wyrazem ich poparcia było również jednogłośne głosowanie "za" absolutorium oraz gromkie brawa.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki