F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Dąbki

Dom wczasowy - Ewa i Józef Szymacha
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-04-24 11:59:03 - Emil Gawęda
Gminna Liga Rowerowo Biegowa 2019

REGULAMIN
GMINNEJ LIGI ROWEROWO BIEGOWEJ 2019

1. CEL IMPREZY
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
- propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji i dobrej zabawy na świeżym powietrzu
- popularyzacja jazdy rowerem, kolarstwa dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
- popularyzacja biegania dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
2. ORGANIZATOR
Urząd Gminy Darłowo
Klub Kolarski Ziemia Darłowska
Klub Biegacza Darłowskie Charty
3. TERMIN I MIEJESCE  IMPREZY
30 kwietnia 2019 r. – Bukowo Morskie (godz. 17.00 boisko sportowe)
17 maja 2019 r. – Jeżyczki (godz. 17.00 boisko sportowe)
25 maja 2019 r. – Stary Jarosław  (godz. 10.00 przy boisku piłkarskim „Błękitni”)
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem wyścigu rowerowego i biegu może być osoba, która spełni następujące warunki:
1) Dokona zgłoszenia w dniu zawodów poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
2) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:
- chłopcy i dziewczęta w przedziale wieku 5 - 15  lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda w załączeniu)
3) Każdy uczestnik wyścigu rowerowego ma prawo startu na własnym, sprawnym rowerze oraz jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
Dla osób nie posiadających wymaganego sprzętu organizator zapewni rower i kask.
5. KLASYFIKACJA I MIEJSCA NA MECIE
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych zawodników na metę.
6. SZCZEGÓŁY
1) Zawody zostaną przeprowadzone na okrężnej trasie wyznaczonej przez organizatora.
2) Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe lub inne służby.
3) Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje organizator zawodów.
4) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.
7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy wyścigu rowerowego otrzymują:
- posiłek regeneracyjny po imprezie,
- zabezpieczenie medyczne,
- nagrody rzeczowe i medale dla zwycięzców,
8. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY
Kategorie wiekowe oraz nagrody zostaną podane w dniu zawodów i będą zależne od ilości startujących zawodników w danym wieku.
9. INFORMACJE KOŃCOWE
- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu rowerowego oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian.

Zgoda

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki