F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Czarski
Wicie

Czarski
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2019-04-03 10:31:31 - Marta Żuchowska
Konkurs edukacyjny „Znam dzieje i teraźniejszość Ziemi Darłowskiej”

                            

I. Cel konkursu

 1. Popularyzacja dziejów Ziemi Darłowskiej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Darłowo i Gminy Darłowo.
 2. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej przemian społeczno-gospodarczych w ostatnim 15-leciu na terenie Gminy i Miasta Darłowo, dzięki przynależności do Unii Europejskiej.
 3. Zachęcenie uczniów do korzystania ze stron portali społecznościowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Darłowo.
 4. Integracja młodszego pokolenia z terenu Miasta i Gminy Darłowo.
 5. Tworzenie właściwych relacji interpersonalnych pokolenia nastolatków zamieszkujących Ziemię Darłowską.
 6. Zaproponowanie dzieciom i młodzieży alternatywnego spędzania czasu w miejsce używek i alkoholu.

II Organizator

 1. Urząd Miejski w Darłowie.
 2. Urząd Gminy w Darłowie.

III.   Uczestnicy - uczniowie

 1. szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Darłowo.
 2. gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Darłowo.
 3. szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Darłowo.

IV.  Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I etap - szkolny, podczas którego nastąpi wyłonienie trzech uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie. Termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych do 15 kwietnia 2019 r. Szkoły od organu prowadzącego otrzymają 1 zestaw pytań (do skserowania) i odpowiedzi.
  II etap - finał miejsko-gminny, w dniu 9 maja 2019 r. w Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie, godz. 14°° etap miejsko-gminny polegać będzie na rozwiązaniu przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów testu wyboru składającego się z 50 pytań, w tym 30 pytań z dziejów Ziemi Darłowskiej i 20 pytań obejmujących ostatnie 15 lat działania Miasta i Gminy, w tym współpracy z Unią Europejską. Czas rozwiązania testu – 60 minut.
  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozwiązują test wielokrotnego wyboru składający się z 75 pytań, w tym 50 pytań z dziejów Ziemi Darłowskiej i 25 pytań obejmujących ostatnie 15 lat działania Miasta i Gminy w tym współpracy z Unią Europejską. Czas rozwiązania testu 70 minut.
  Na podstawie wyników testu, wyłonionych zostanie 10 pierwszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kolejność uczestników wynika z uzyskanej liczby punktów. W razie uzyskania równej liczby punktów wyżej znajdzie się uczeń, który uzyska większą ilość punktów z wiedzy o dziejach Ziemi Darłowskiej.
 2. W obu etapach uczniowie startują indywidualnie.
 3. Zabrania się w czasie trwania poszczególnych etapów Konkursu posiadania i  używania sprzętu  i  urządzeń elektronicznych oraz środków łączności, w tym telefonów komórkowych.
 4. Regulamin oraz pytania do konkursu znajdują się w bazie pytań i odpowiedzi w zakładce stron Urzędu Gminy w Darłowie i Urzędu Miejskiego w Darłowie.

V. Inne

 1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad  przebiegiem Olimpiady sprawować będzie jury powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Wójta Gminy .
 2. Decyzje  jury  są ostateczne. W dniu 14 marca wyniki Konkursu  zostaną umieszczone na stronie Miasta i Gminy i przesłane do szkół.
 3. Uczestnik Konkursu przystępując do testu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i umieszczenie wizerunku w środkach masowego przekazu.
 4. Wręczenie nagród zwycięzcom i laureatom przez Burmistrza i Wójta dla nastąpi w maju podczas Dni Darłowa.

VI. Kontakt

 1. Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, oss@darlowo.pl, tel. 94 314 22 23 w. 230
 2. Referat Oświaty Urzędu Gminy, oswiata@.ugdarlowo.pl, tel. 94 344 63 17

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki