F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Horyzont
Dąbki

Horyzont
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-12-07 13:06:14 - Izabela Sielska
Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych!!!

Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Środowiska opublikowało długo oczekiwany projekt kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadzić ma szereg istotnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Projektowana zmiana zakłada m.in. wprowadzenie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości.

 

Opłaty w przypadkach, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, wynosić będą czterokrotność stawki ustalonej zgodnie z uchwałą rady gminy. Przypomnijmy – obecnie na terenie naszej Gminy - jest to stosunek 3,50 (za odpady segregowane) i 5,50 (za odpady niesegregowane) za 1 m3 zużytej wody. Średnio nasi Mieszkańcy ponoszą opłatę 10,50 zł i 16,50 zł od osoby, odpowiednio za odpady selektywnie zebrane i zmieszane. Po wejściu w życie nowelizacji przedmiotowej ustawy stosunek ten wynosić będzie 1 do 4, czyli 3,50 zł do 14,00 zł za 1 m3 zużytej wody. Zwiększony stosunek opłat dotyczyć będzie również cen za pojemniki (dot. przedsiębiorców).

 

W II połowie 2018 r., w Gminie Darłowo rozpoczął się proces znakowania worków i pojemników na odpady segregowane i zmieszane etykietami z kodami kresowymi. Znakowanie kodami ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

Ponadto, w 2019 r., planowana jest budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krupach, który umożliwi oddawanie selektywnie zebranych frakcji odpadów przez osoby objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

 

Zachęcamy zatem wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców do zmiany deklaracji odpadowych i rozpoczęcie segregacji zanim powstanie obowiązek ponoszenia zwiększonych opłat (planowane wejście w życie nowych przepisów to I kwartał 2019 r.).

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki