F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom gościnny
Kopnica

Dom gościnny
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-10-29 10:42:27 - Justyna Pacuła-Woźniak
Ruszyła inicjatywa lokalna

29 października 2018r. w Urzędzie Gminy w Darłowie Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski podpisał  pierwszą umowę z reprezentantami Mieszkańców Wsi Słowino na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Pionierzy Małej Ojczyzny”, który wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Gminy Darłowo na lata 2015-2025 poprzez realizację celu: Poprawa i ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego w Gminie Darłowo. Społeczność lokalna chce zachować w  pamięci ludzi poprzez umieszczenie na obelisku obok kościoła dwóch tablic pamiątkowych: duszpasterzy i kombatantów Słowina. Ważnym elementem tej inicjatywy uczenie młodych ludzi wrażliwości na historię regionu, w którym wzrastali oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Wniosek Mieszkańców Wsi Słowina pn. „Pionierzy Małej Ojczyzny” uzyskał 63 pkt.,   otrzymując dofinansowanie w wysokości 2000,00 zł.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Darłowo w ramach inicjatywy lokalnej reguluje uchwała Nr XLIV.426.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 stycznia 2018 r.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki