F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Rafmil - Bernard Karwacki
Wicie

Rafmil - Bernard Karwacki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-10-24 13:58:53 - GOPS Darłowo
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie  informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2018.

Pierwsza dostawa żywności do naszego magazynu z podprogramu FEAD 2018  planowana jest około 15 listopada 2018r.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

  • 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.

Telefon do kontaktu: 94 314 16 50 lub 602 751 350.

Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ oraz nowego Podprogramu 2018 znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki