F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Na Początku - Suszek Stanisława
Kopań

Na Początku - Suszek Stanisława
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-09-27 11:06:37 - Emil Gawęda
Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Darłowo, zakupionego w ramach dotacji Funduszu Sprawiedliwości

24 lipca br., Wójt gminy Darłowo – Pan Radosław Głażewski podpisał z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości umowę na wsparcie działań ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach uzyskanej dotacji można było zakupić sprzęt w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
26 września br, na Posterunku Państwowej Straży Pożarnej w Darłowie zakupiony sprzęt został przekazany w użyczenie wskazanym jednostkom. Przekazania dokonał Wójt gm. Darłowo – Pan Radosław Głażewski w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie – mł. bryg. Pawła Faryno, Komendanta Gminnego OSP – Piotra Słupskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Tadeusza Bierniukiewicza. Na mocy podpisanej umowy zakupiono sprzęt ratowniczy dla 9 jednostek OSP z gm. Darłowo:
– OSP Wiekowice: średni zestaw ratownictwa technicznego (agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia), torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną, Automatyczny Defibryrator AED,
– OSP Domasławice: średni zestaw ratownictwa technicznego (agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia), torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Stary Jarosław: Automatyczny Defibryrator AED, Detektor wielogazowy,
– OSP Cisowo: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Sulimice: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Krupy: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Słowino: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Jężyczki: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną,
– OSP Bukowo Morskie: torba PSP R1 wraz z wyposażeniem oraz szynami Karamera i deską ortopedyczną.
Całkowity koszt zakupów to kwota 166 684,00 złotych z czego 99 % stanowi dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, a wkład własny gminy wyniósł jedynie 1 % całkowitej wartości zadania.
W dniu tym dokonano również przekazania sprzętu dla pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Darłowo, które nie zostały objęte dotacją powyższego funduszu. Zakupiono między innymi:
– OSP Dobiesław: kamera termowizyjna, 3 kamizelki asekuracyjne z uprzężą do działań na łodzi, 3 kaski ochronne do ratownictwa wodnego, kołowroty ratownicze na bębnie, rzutka ratownicza, megafon,
– OSP Kowalewice: motopompa pływająca, 6 par rękawic strażackich,
– OSP Barzowice: pirometr, zabezpieczenia poduszek powietrznych w pojazdach, osłony na ostre krawędzie, piła ratownicza do szkła klejonego, ponadto z Komendy Powiatowej PSP w Sławnie pozyskano zestaw ratownictwa technicznego Kombi w skład, którego wchodzi agregat zasilający oraz nożyco-rozpieracz.
    Zakupienie sprzętu i doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Darłowo pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób wypoczywających na naszym obszarze, a także poprawi, jakość udzielanej pomocy.

Ponadto jeszcze w tym roku, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Darłowo wzbogacą się o kolejny sprzęt ratowniczy oraz uzbrojenie osobiste. Zakupy te są finalizowane dzięki wkładowi własnemu gminy oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji dla jednostek właczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Również jeszcze w tym roku jednostka OSP Stary Jarosław otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

 Na zakończenie spotkania Pan Wójt – Radosław Głażewski podziękował wszystkim strażakom ratownikom OSP za ich ochotniczą służbę. Zagwarantował również, że w roku 2019 w dalszym ciagu Gmina będzie wspierała Ochotnicze Straże Pożarne, poprzez doposażanie w nowy sprzęt ratowniczy oraz uzbrojenie osobiste strazaków poprzez zakupy z funduszu własnego jak i pozyskanych dotacji. Przekazał również informację, że wstępnie zadeklarował chęć pozyskania dofinansowania na zakup kolejnego, nowego samochodu roatowniczo gaśniczego.

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki