F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Siedlisko - Krysińska-Wilk Danuta
Kopnica

Siedlisko - Krysińska-Wilk Danuta
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2018-07-12 14:06:38 - Karolina Wojciechowska
XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich

W dniach 14-17 czerwca 2018r. w Augustowie i Druskiennikach odbył się XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich. Tematem przewodnim kongresu była próba odpowiedzi na pytanie, czy „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”.

 

Głównym organizatorem tegorocznego kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.Współorganizatorami konferencji były stowarzyszenia: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz Burmistrz Miasta Augustowa.

 

Partnerem wiodącym kongresubyła Firma Profitroom oraz Uzdrowisko Druskienniki na Litwie.

 

W imieniu gospodarzy i organizatorów kongresu, uroczystego otwarcia Kongresu dokonali: Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP), Wojciech Walulik (Burmistrz Miasta Augustowa) oraz RičardasMalinauskas (Mer Druskiennik).

 

Tradycją Kongresów Uzdrowisk Polskich jest przyznawanie Statuetek Asklepiosa. Statuetka Asklepiosa, to szczególna nagroda przyznawana instytucjom i osobom zaangażowanym w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. Podczas XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich Statuetki Asklepiosa otrzymali: lek. med.  Mariola Kucia-Kręblaś(Naczelny Lekarza Uzdrowisk Województwa Lubelskiego, za zaangażowanie i wkład w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego), Jerzy Terlecki (Burmistrz Polanicy-Zdroju, za zasługi na rzecz rozwoju gmin uzdrowiskowych) oraz Roman Jałako(WiceprezesZarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, za zasługi dla rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk oraz działalność na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego).

 

Kongres Uzdrowisk Polskich był okazją do wręczenia przez Burmistrza Augustowa WojciechaWalulika tytułu Ambasadora Augustowa. Tytuł przyznawany jest mieszkańcom oraz sympatykom miasta, którzy swoimi osiągnięciami, sukcesami i działalnością godnie reprezentują Augustów, przynosząc miastu i mieszkańcom ogromną dumę. Wyróżnienie otrzymał Prezes Zarządu BiaVita Polska Sp. z o.o. Lech Fronckielza zasługi na rzecz budowania Marki Uzdrowiska.

 

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów BiaVita Polska S.A. otrzymałotakże Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” przyznawany przez Zarządu Powiatu w Augustowie.  Wręczenia medalu dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

 

Problematyka konferencji dotyczyła m.in. możliwości rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach.Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych dyskutowali przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i przedsiębiorców. Ważne miejsce w dyskusjach kongresowych zarezerwowane zostało dla koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego. 

 

Podczas pierwszego panelu kongresowego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy uzdrowiska i ich potencjał dają szansę rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej. Moderatorem panelu była dr Diana Dryglas (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Wystąpienie wprowadzające w tematykę panelu przedstawiłdr Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP, burmistrz Muszyny). W dyskusji panelowej uczestniczyli m.in.: dr Anna Białk – Wolf (Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), dr Arkadiusz Kosowski (Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ), Arkadiusz Dawidowski (Prezes Europejskiej Fundacji SPA, współwłaściciel ForSpaGroup).

 

Jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych?  dyskutowalipaneliści w drugim dniu kongresu. Moderatorem panelu drugiegobył  Jerzy Terlecki (Członek Zarządu SGU RP, Burmistrz Polanicy-Zdroju).  Wojciech Walulik, Burmistrz Augustowa wprowadził w temat  uczestników spotkania. W dyskusji panelowej głos zabierali m.in.: Olga Piekarzewska ( Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Upowszechniania Turystyki, Departamentu Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki), RičardasMalinauskas (Mer Druskiennik), Karolina Smętkiewicz (przedstawiciel Uniejowa),  Waldemar Sieradzki (przedstawiciel Gminy Augustów) oraz Tomasz Kaleta (Właściciel Spółki „Malinowe Hotele”).

 

Uczestnicy trzeciego panelu podejmowali próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystać potencjał turystyki zdrowotnej w polskich uzdrowiskach? Moderatorem spotkania był Jerzy Szymańczyk (Prezes Zarządu SUUP). Prezentację wprowadzającą w temat przedstawił moderator panelu. W dyskusji uczestniczyli: dr Robert Andrzejczyk (Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej), prof. dr hab. Andrzej Rapacz (Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), dr Anna Białk – Wolf (Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej), Robert Germański (właściciel biura podróży HUWI GROUP) oraz Tomasz Sędkowski (Prezes Zarządu BPS TFI S.A.).

 

Na temat koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego pod kierownictwem Stanisława Gila (Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”) dyskutowali uczestnicy panelu czwartego.

 

Wystąpienie wprowadzające przedstawiła dr Aleksandra Sędziak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Dolnośląskiego). Głos w dyskusji zabierali m.in.: dr Izabela Kowacka (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Kujawsko – Pomorskiego), dr Mariola Kucia- Kręblaś (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Lubelskiego), dr Sławomir Szczepaniak (Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Podkarpackiego), Bogusława Michalak-Trybus (Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwonicz Zdroju) oraz dr n. med. Joanna Woźniak-Holecka ( Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

 

XXVII Kongres Uzdrowisk Polskichzostał objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz PrezesaPolskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka.

 

Komitet Honorowy Kongresu zaszczycili swoją obecnością: Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki;  Andrzej Jacyna - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,  Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  Andrzej Konieczny - Generalny Dyrektor Lasów Państwowych,  Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego,  Bohdan Paszkowski-  Wojewoda Podlaski ,  Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski,  Ksiądz Jerzy Mazur SVD,  Biskup Ełcki Sawa - Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski.

 

Komitet Naukowy kongresu składał się z przedstawiciele świata nauki z branży medycznej, prawa i administracji oraz turystyki: Skład komitetu: prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska -  Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej,  prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak -  Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii,  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii,  prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak -  Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,  dr n. med. Robert Szafkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej,   dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Czesław Martysz -  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  doc. dr Anna Białk-Wolf - Dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

 

W trzecim dniu Kongresu uczestnicy udali się na sesję wyjazdową do Uzdrowiska Druskienniki na Litwie celem zapoznania się z rozwiązaniami organizacyjnymi dzięki którym udało się pogodzić funkcje lecznictwa uzdrowiskowego  z funkcjami turystycznymi i rekreacyjno-sportowymi.

 

Tradycyjnie organizowana podczas Kongresu Uzdrowisk Polskich wystawa sprzętu medycznego, kosmetyków wytwarzanych na bazie naturalnych surowców leczniczych oraz innowacyjnych rozwiązań dla hoteli i gmin uzdrowiskowych była okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w tym zakresie.

 

Media: TVP3 Białystok, FAKTY Magazyn Gospodarczy, Wiadomości Turystyczne, Magazyn EDEN - Żyj Wellness, portal SPAeden.pl, www.rehabilitacjawpolsce.pl

 

Więcej o kongresie pod adresem: http://sgurp.pl/xxvii-kongres-uzdrowisk-polskich/

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki