F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
KŁOSEK - Świstek Grażyna
Słowino

KŁOSEK - Świstek Grażyna
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2017-11-02 00:00:00 - Emil Gawęda
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU W GRĘ FIFA18 NA KONSOLACH XBOX ONE O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO W RAMACH III EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2017

REGULAMIN

GMINNEGO TURNIEJU W GRĘ FIFA18 NA KONSOLACH XBOX ONE

O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO

W RAMACH III EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2017

 

 

 

 1. Cel zawodów

Propagowanie zasad zachowania i gry fair play, propagowanie, rozwijanie i integracja środowisk młodzieży i dorosłych, z terenu gminy Darłowo.

 1. Termin zawodów i miejsce

Turniej FIFA18 NA KONSOLACH XBOX ONE odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r.  w świetlicy w Kowalewicach. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju : 17.00.

 1. Organizatorzy

Urząd Gminy Darłowo.

 1. Kategoria wiekowa

Turniej skierowany jest dla uczestników urodzonych w 2004 roku i starszych.

 1. Zgłoszenia
 1. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 15:00. Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą  elektroniczną na adres email: promocja@ugdarlowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 11. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia).
 1. Drużyna:
  1. Każde sołectwo może zgłosić do turnieju maksymalnie jedną drużynę. Każda drużyna składa się z dwóch zawodników wspólnie dążących do osiągnięcia wygranej.
  2. W trakcie trwania turnieju w żadnej drużynie nie może zostać zmieniony zawodnik .

3. W drużynach mogą występować tylko zawodnicy zameldowani w sołectwie, które reprezentują.

 1. Przebieg rozgrywek
 1. Gra będzie się odbywać na konsolach  Xbox One. Standardowa konfiguracja kontrolerów to ustawienie klasyczne.
 2. Każdy gracz może dostosować kontroler zgodnie ze swoimi preferencjami.
 3. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest m.in.: obrażanie przeciwnika, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.
 4. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe zniszczenie stanowiska do gry, doprowadzenie do przerwania gry są zabronione.
 5. Umyślne przerwanie gry przez uczestnika będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
 6. Jeśli gra zostanie przerwana z przyczyn niezależnych takich jak awaria sprzętu lub przerwa w dopływie zasilania, gra będzie kontynuowana od momentu, w którym została przerwana.
 7. W trakcie meczu gracz może dwukrotnie przerwać grę, aby dokonać zmian. Czas na ich dokonanie to 30 sekund, niewykorzystany czas nie ulega zsumowaniu.
 8. Długość trwania meczu – 10 minut, długość połowy – 5 minut,
 9. Turniej rozgrywany będzie systemem grupowym – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn w dniu rozgrywania turnieju zostanie ustalona ilość grup. W grupach mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
 10. W turnieju można grać wyłącznie klubami.
 1. VIII. Punktacja
 1. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1, za porażkę 0 pkt.
 2. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

1) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

2) liczba zdobytych punktów,

 1. Drużyny za zajęte miejsca zdobywają punkty do klasyfikacji ogólnej w ramach III Edycji WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO na 2017 r.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
 2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
 4. Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji poniesionych przez zawodników podczas turnieju.
 5. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 8. Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest pracownik działu promocji w Urzędzie Gminy Darłowo -  Emil Gawęda tel. 505 224 729.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki