F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki z innej bajki
Zakrzewo

Domki z innej bajki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2017-07-10 10:33:56 - Marceli Lichacy
Razem w nową rzeczywistość

Gmina Darłowo pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 45.400 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 58.900 zł, z tego wkład własny gminy stanowi kwotę 13.500 zł.

Realizatorem projektu pn. „RAZEM W NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ – MAMO, TATO A KUKU” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. Działania realizowane w projekcie w II półroczu 2017 roku, nakierowane są na rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, w tym:

  • Edukację społeczną w zakresie mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie i jej przyczyn, rozmiarów oraz sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
  • Rozbudowę istniejącego gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Wykorzystanie potencjału instytucji, organizacji, grup w zakresie popularyzacji idei.
  • Zwiększenie wiedzy społeczeństwa w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych.
  • Upowszechnianie nowoczesnych form i metod pracy w różnych obszarach profilaktyki.
  • Zapewnianie dostępu do specjalistów z różnych dziedzin niezbędnych do właściwego kształtowania oczekiwanych postaw społecznych i świadomości społecznej.
  • Wzrost poczucia wartości oraz poczucia bezpieczeństwa członków wspólnoty lokalnej.
  • Organizację czasu wolnego jako alternatywę dla nudy, samotności i agresji.
  • Edukację rodziców w grupach przedszkolnych w zakresie zaniedbania i zaniechania.

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki