F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Pod Dębami - Elżbieta Dęga
Jeżyczki

Pod Dębami - Elżbieta Dęga
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2017-03-08 07:56:11 - Emil Gawęda
Regulamin Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Darłowo

Regulamin

Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej

o Puchar

Wójta Gminy Darłowo

 

 1. Cel zawodów

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży.

 1. Termin zawodów i miejsce

Gminny Turniej Piłki Siatkowej odbędzie się dnia 18 marca 2017 r. w Sali sportowej przy Zespole Szkół Społecznych w Jeżyczkach. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju : 9.00.

 1. Organizatorzy

Urząd Gminy Darłowo.

KS Stocznia Darłowo

 1. Kategoria wiekowa

Turniej skierowany jest dla uczestników w wieku od rocznika szkoły gimnazjalnej i wzwyż.

 1. Zgłoszenia
 1. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą  elektroniczną na adres email: promocja@ugdarlowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 11. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia).

VI. Uczestnictwo

 1. Zespoły składają się z maksymalnie z 10 zawodników
 2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS – III liga wzwyż.
 3. Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych  zawodników.
 4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

VII. Przepisy gry

 1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych + rezerwowi. (minimalna ilość zawodników przebywających na boisku wynosi pięć).
 2. Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.
 3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
 4. Gramy do dwóch wygranych setów (25pkt) z przewagą dwóch punktów. Set trzeci w przypadku remisu rozgrywany będzie do 15 pkt z przewagą dwóch punktów.
 5. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.
 6. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów (Organizator).

VIII. Punktacja

 1. Za wygrany mecz w stosunku 2:0 3 punkty
 2. Za wygrany mecz w stosunku 2:1 2 punkty
 3. Za przegrany mecz w stosunku 1:2 1 punkt
 4. Za przegrany mecz w stosunku 0:2 0 punktów
 5. Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów.
 6. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a/ różnica setów - większa ilość wygranych setów,

b/ przy jednakowej różnicy setów – różnica małych punktów – zdobytych do straconych,

c/ wynik bezpośredniego spotkania.

 1. Drużyny za zajęte miejsca zdobywają punkty do klasyfikacji ogólnej w ramach I Edycji WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO na 2017 r.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
 2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
 4. Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji poniesionych przez zawodników podczas turnieju.
 5. Organizator zabezpiecza obsługę medyczną zawodów.
 6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 9. Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest pracownik działu promocji w Urzędzie Gminy Darłowo -  Emil Gawęda tel. 505 224 729.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki