F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Pola biwakowe
Pole namiotowe - Hinc Ewa i Zenon
Wicie

Pole namiotowe - Hinc Ewa i Zenon
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Aktualności
« Strona główna
Powrót »
2017-02-10 11:18:58 - Emil Gawęda
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO W RAMACH III EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2017

REGULAMIN

GMINNEGO TURNIEJU PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH

O PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO

W RAMACH III EDYCJI ZMAGAŃ SOŁECKICH 2017

 

 

 

 1. Cel zawodów

Celem imprezy jest popularyzacja piłkarzyków stoowych w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych   i młodzieży.

 1. Termin zawodów i miejsce

Turniej Piłkarzyków stołowych odbędzie się dnia 25 lutego 2017 r.  w świetlicy w Domasławicach. Planowana godzina rozpoczęcia turnieju : 10.00.

 1. Organizatorzy

Urząd Gminy Darłowo.

 1. Kategoria wiekowa

Turniej skierowany jest dla uczestników urodzonych w 2004 roku i starszych.

 1. Zgłoszenia
 1. Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 r. Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą  elektroniczną na adres email: promocja@ugdarlowo.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 11. Kierownik drużyny zobowiązany jest do zebrania danych osobowych całej drużyny (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia).
 1. Drużyna:
  1. Każda drużyna składa się z dwóch zawodników (napastnik/obrońca) wspólnie dążących do osiągnięcia wygranej.
  2. W trakcie trwania turnieju w żadnej drużynie nie może zostać zmieniony zawodnik (osoba) – nie dotyczy to zmiany pozycji zawodnika.

3. W drużynach mogą występować tylko zawodnicy zameldowani w sołectwie, które reprezentują.

 1.  Przebieg rozgrywek
  1. System rozgrywek i mecz:
  1.1. System rozgrywek zostanie określony po zamknięciu liczby zespołów.
  1.2. Mecz rozpoczyna się od rzutu monetą. Zwycięzca losowania wybiera stronę gry lub prawo pierwszego serwu.
  1.3. Mecze rozgrywane są do 10 strzelonych przez jeden z zespołów bramek lub do limitu czasowego, który zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
  1.4. Mecz odbywa się do dwóch wygranych meczów.
  2. Serw
  2.1. Serwem jest rozpoczęcie gry (wprowadzenie piłki w ruch) przez upoważnioną do tego drużynę.
  2.2. Upoważnioną drużyną jest drużyna, która:
  a) wybrała pierwszy serw zgodnie z punktem 1.2,
  b) straciła bramkę,
  c) ma prawo serwu w wyniku faulu przeciwnika, bezpośrednio po faulu przeciwnika,
  d) ostatnia serwowała w pozostałych przypadkach.
  2.3. Drużyna serwująca musi głośno i wyraźnie zapytać przeciwników czy są gotowi do rozpoczęcia gry.
  3. Piłka autowa
  3.1. Za piłkę autową uznaje się piłkę, która opuściła pole gry.
  3.2. Jeżeli piłka wróci na pole gry samodzielnie, gra jest kontynuowana. Jeżeli piłka wróci na pole gry odbita od zewnętrznych elementów stołu, kibiców, graczy itp., gra jest wznawiana od serwu.
  4. Martwa piłka:
  4.1. Za martwą piłkę uznaje się piłkę, która całkiem się zatrzymała i nie może być dotknięta przez żadnego piłkarzyka.
  4.2. Poruszanie stołem, uderzanie w drążki lub ich wyginanie nie jest dozwolone.
  4.3. Martwa piłka znajdująca się pomiędzy bramkarzem a linią obrońców serwowana jest z linii obrony, w której się znajduje.
  4.4. Martwa piłka znajdująca się w innym miejscu, niż opisane w punkcie 4.3., jest serwowana z linii pomocy drużyny, która ostatnia serwowała.
  5. Zdobycie punktu
  5.1. Drużyna zdobywa punkt, kiedy piłka wpadnie do bramki przeciwnika
  5.2. Jeżeli piłka wpadnie i wypadnie z bramki, bramka zostaje uznana.
  5.3. Przed rozpoczęciem każdego seta drużyna ma obowiązek wyzerować licznik bramek znajdujący się na stole
  5.4. Drużyna, która zdobyła punkt, ma obowiązek zaznaczyć go na liczniku.
  5.5. Strzelenie bramki bezpośrednio z serwu jest zabronione.
  6. Zmiana pozycji
  Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) jest dozwolona wyłącznie:
  a) pomiędzy setami,
  b) po każdej bramce.
  7. Kręcenie drążkiem:
  7.1. Obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony.
  7.2. Bramka zdobyta z naruszeniem przepisu 7.1 nie jest uznawana, a grę rozpoczyna serwem drużyna, przeciwko której popełniono faul.
  7.4. Jeżeli naruszono przepis 7.1.,ale bramka nie została zdobyta, drużyna przeciwna decyduje, czy gra jest kontynuowana, czy wznawiana serwem z jej linii pomocy.
  8. Wznowienie:
  8.1. Wznowienie następuje, gdy drużyna niebędąca w posiadaniu piłki ingeruje w grę poruszając stołem.
  9. Faule:
  9.1.Zagrania i zachowania zawodników niezgodne z przepisami mogą być potraktowane, jako faul.
  9.2. Po każdym faulu powinno się w miarę możliwości zadośćuczynić powstałej szkodzie doprowadzając do sytuacji, która miałaby miejsce, gdyby ów faul nie nastąpił.
  10. Wezwania:
  Jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 2 minut od pierwszego wyczytania przegrywa mecz walkowerem, jeśli drużyna przeciwna wyrazi takie życzenie.
  11. Inne:
  11.1. Przekleństwa i obelgi są zabronione. Notoryczne łamanie tego przepisu może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów turnieju.
  11.2. Na stole nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
  11.3. Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób. Zabronione jest uderzanie drążkami lub piłkarzykami w elementy stołu w celu wywołania hałasu rozpraszającego przeciwnika.
  12. Sędziowie:
  12.1. Obecność sędziego podczas Turnieju.

12.2. Podczas meczu w kwestiach spornych, nieopisanych przez niniejszy regulamin, zawodnicy obu drużyn kierując się zasadą Fair Play sami wybierają najlepsze rozwiązanie.

VIII. Punktacja

 1. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 2 pkt., za porażkę 0 pkt.
 2. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

1) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn.

2) liczba zdobytych punktów,

 1. Drużyny za zajęte miejsca zdobywają punkty do klasyfikacji ogólnej w ramach III Edycji WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR WÓJTA GMINY DARŁOWO na 2017 r.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
 2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
 4. Organizator ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków oraz kontuzji poniesionych przez zawodników podczas turnieju.
 5. Organizator zabezpiecza obsługę medyczną zawodów.
 6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 9. Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne jest pracownik działu promocji w Urzędzie Gminy Darłowo -  Emil Gawęda tel. 505 224 729.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki