ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2021-02-08 14:55:54 - Iwona Kowalska
XXXII sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencji

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2020 r. poz. 283) zapraszam na

 

XXXII sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji,

która odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku o godzinie 10:00

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zarządzam zdalny tryb obradowania w formie online.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
 • z XXIX sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 18 grudnia 2020 roku,
 • z XXX sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 30 grudnia 2020 roku,
 • z XXXI sesji Rady Gminy Darłowo z dnia 25 stycznia 2021 roku.  
 1. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 3. Interpelacje Radnych.                                                                                                                                                       
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XXIX sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.                            
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 6. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 7. Czas dla samorządu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Druk Nr 1/2021XXXII
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. Druk Nr 2/2021XXXII
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. Druk Nr 3/2021XXXII 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Druk Nr 4/2021XXXII
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 222/3 w obrębie Gleźnowo). Druk Nr 5/2021XXXII
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 263/3, 263/4, 263/5 i 263/6 w obrębie Dobiesław). Druk Nr 6/2021XXXII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 446/3, 446/4, 446/5, 446/6 w obrębie Wicie). Druk Nr 7/2021XXXII
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Darłowo nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (dotyczy działki nr 203/39 w obrębie Gleźnowo). Druk Nr 8/2021XXXII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 84/2 w obrębie Rusko). Druk Nr 9/2021XXXII
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 71 w obrębie Gleźnowo). Druk Nr 10/2021XXXII
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dotyczy działki nr 130/2 w obrębie Wicie). Druk Nr 11/2021XXXII
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 11 do 21 przekazuję w załączeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo Grzegorz Hejno  


 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo

w sprawie udziału sołtysów i mieszkańców

w punkcie 9 i 10 porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Darłowo

Informuję, że w dniu 16 lutego 2021 roku podczas XXXII sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji zgodnie z § 40 i § 44 ust. 2 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2020 r. poz. 283) odbędzie się punkt 9 porządku obrad: „TRYBUNA OBYWATELSKA” oraz punkt 10 „Czas dla samorządu”, w których mogą zabierać głos mieszkańcy oraz sołtysi sołectw Gminy Darłowo.

Osoby, które będą chciały zabrać głos w punkcie 9 lub 10 porządku obrad XXXII sesji proszone są o złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo pisemnego zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenia proszę złożyć w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu Gminy Darłowo najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15:00.

Zgłoszonym osobom w dniu sesji zostanie udostępniona mównica w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo (na sali konferencyjnej), gdzie zostaną przez Przewodniczącego Rady dopuszczone do głosu podczas obrad w określonym punkcie.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki