F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Zespół domków wakacyjnych
Dąbki

Zespół domków wakacyjnych
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-10-15 14:24:28 - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oraz odrzuceniu ofert: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo z podziałem na części

ZP.271.200.2020

Darłowo, 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE ORAZ ODRZUCENIU OFERT

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo” z podziałem na części

 

Dla Części I Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boryszewo dz. nr 82/1 i 1/3 (obręb Boryszewo)

oraz Części III Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domasławice dz. nr 345 (obręb Domasławice) oraz w miejscowości Rusko dz. nr 194 (obręb Rusko)

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno.

 

Dla Części II Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiesław dz. nr 147 i 151/3 (obręb Dobiesław);

Części VI Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowino dz. nr 598 (obręb Słowino)

oraz Części VIII Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żukowo Morskie dz. nr 12 (obręb Żukowo Morskie)

 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice.

 

Dla Części IV Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gleźnowo dz. nr 10 i 114 (obręb Gleźnowo)

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo.

 

Dla Części V Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżyczki dz. nr 49, 60, 32 i 59 (obręb Jeżyczki)

oraz Części VII Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Jarosław dz. nr 127 i 292/6 (obręb Stary Jarosław)

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo.

 

Uzasadnienie wyboru:

Dla wszystkich części przedmiotowego postępowania wybrane oferty przedstawiały najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Część I Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boryszewo dz. nr 82/1 i 1/3 (obręb Boryszewo)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

24 327,00

0,5

72

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

79 913,10

0,5

72

27,32

20,00

20,00

67,32

4

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

36 381,73

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

38 739,81

0,5

72

56,35

20,00

20,00

96,35

3

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

37 822,50

0,5

72

57,71

20,00

20,00

97,71

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 1

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część II Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiesław dz. nr 147 i 151/3 (obręb Dobiesław)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

14 510,91

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

135 180,69

0,5

72

6,44

20,00

20,00

46,44

5

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

14 911,20

0,5

72

58,39

20,00

20,00

98,39

3

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

14 714,22

0,5

72

59,17

20,00

20,00

99,17

2

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

17 232,30

0,5

72

50,52

20,00

20,00

90,52

4

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Części III Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domasławice dz. nr 345 (obręb Domasławice) oraz w miejscowości Rusko dz. nr 194 (obręb Rusko)

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

 

29 554,98

 

0,5

72

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

 

133 061,40

0,5

72

17,18

20,00

20,00

57,18

4

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

                                                  

38 091,70

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

 

45 439,84

0,5

72

50,30

20,00

20,00

90,30

3

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

 

39 360,00

0,5

72

58,07

20,00

20,00

98,07

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 1

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część IV  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gleźnowo dz. nr 10 i 114 (obręb Gleźnowo)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

74 645,56

0,5

72

47,84

20,00

20,00

87,84

3

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

124 845,00

0,5

72

28,60

20,00

20,00

68,60

5

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

91 605,67

0,5

72

38,98

20,00

20,00

78,98

4

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

66 445,09

0,5

72

53,75

20,00

20,00

93,75

2

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

59 519,70

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część V Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżyczki dz. nr 49, 60, 32 i 59 (obręb Jeżyczki)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

37 674,41

0,5

72

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

 

27 630,72

0,5

72

Oferta odrzucona

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

                                                  

63 849,83

0,5

72

46,30

20,00

20,00

86,30

2

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

 

49 274,07

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

 

53 707,95

0,5

72

Oferta odrzucona

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 3

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część VI Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowino dz. nr 598 (obręb Słowino)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

23 007,00

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

 

41 154,57

0,5

72

33,54

20,00

20,00

73,54

4

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

                                                  

27 065,88

0,5

72

51,00

20,00

20,00

91,00

3

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

 

24 277,60

0,5

72

56,86

20,00

20,00

96,86

2

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część VII  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Jarosław dz. nr 127 i 292/6 (obręb Stary Jarosław)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

 

22 376,00

 

0,5

72

55,92

20,00

20,00

95,92

2

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

 

41 748,66

0,5

72

29,97

20,00

20,00

69,97

5

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

                                                  

28 995,12

0,5

72

43,15

20,00

20,00

83,15

4

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

 

20 854,18

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

 

23 278,98

0,5

72

53,75

20,00

20,00

93,75

3

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Część VIII  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żukowo Morskie dz. nr 12 (obręb Żukowo Morskie)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kryterium ceny brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

 

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

 

20 841,58

 

0,5

72

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

 

38 275,14

0,5

72

32,67

20,00

20,00

72,67

5

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

                                                  

31 575,59

0,5

72

39,60

20,00

20,00

79,60

4

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

 

22 649,29

0,5

72

55,21

20,00

20,00

95,21

2

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

 

26 521,26

0,5

72

47,15

20,00

20,00

87,15

3

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa na przedmiotową część będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki