F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Maria i Stanisław Terez - Keja
Dąbki

Maria i Stanisław Terez - Keja
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-09-07 15:23:01 - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo z podziałem na części.

ZP.271.200.2020

Darłowo, dnia 07.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 07.09.2020 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo” z podziałem na części.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert na poszczególne części:

Część I: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boryszewo dz. nr 82/1 i 1/3 (obręb Boryszewo)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

24 327,00

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

79 913,10

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

36 381,73

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

38 739,81

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

37 822,50

0,5

72

 

Część II   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiesław dz. nr 147 i 151/3 (obręb Dobiesław) 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

14 510,91

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1,  80-554 Gdańsk

135 180,69

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

14 911,20

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

14 714,22

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

17 232,30

0,5

72

 

Część III Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domasławice dz. nr 345 (obręb Domasławice) oraz w miejscowości Rusko dz. nr 194 (obręb Rusko)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

29 554,98

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1,  80-554 Gdańsk

133 061,40

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

38 091,70

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

45 439,84

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

39 360,00

0,5

72

 

Część IV  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gleźnowo dz. nr 10 i 114 (obręb Gleźnowo)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

74 645,56

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

124 845,00

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

91 605,67

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

66 445,09

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

59 519,70

0,5

72

 

Część V Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżyczki dz. nr 49, 60, 32 i 59 (obręb Jeżyczki)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

37 674,41

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1,  80-554 Gdańsk

27 630,72

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

63 849,83

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

49 274,07

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

53 707,95

0,5

72

 

Część VI Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowino dz. nr 598 (obręb Słowino)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

23 007,00

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1,  80-554 Gdańsk

41 154,57

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

27 065,88

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

24 277,60

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

-

-

-

 

Część VII Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Jarosław dz. nr 127 i 292/6 (obręb Stary Jarosław)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

22 376,00

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

41 748,66

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

28 995,12

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

20 854,18

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

23 278,98

0,5

72

 

Część VIII   Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żukowo Morskie dz. nr 12 (obręb Żukowo Morskie)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT Tadeusz Kosecki, Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

20 841,58

0,5

72

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "TELTOR-POL PÓŁNOC" Spółka Akcyjna, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

38 275,14

0,5

72

3

Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Regina i Stanisław Kowalscy, ul. Daszyńskiego 10, 76-100 Sławno

31 575,59

0,5

72

4

Zakład Usługowo-Handlowy ELTROM Sławomir Grzebień, Al. Wojska Polskiego 67, 76-150 Darłowo

22 649,29

0,5

72

5

ELNET Marcin Pączka, ul. Nadrzeczna 2a, 73-121 Marianowo

26 521,26

0,5

72

 

 1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
 1. termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 18.12.2020 r. dla części I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII;
 2. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przeznacza 397 456,91 zł brutto, w tym z podziałem na poszczególne części:
 1. Część I Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boryszewo dz. nr 82/1 i 1/3 (obręb Boryszewo) – 45 362,10 zł;
 2. Część II Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobiesław dz. nr 147 i 151/3 (obręb Dobiesław) – 20 122,86 zł;
 3. Część III Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domasławice dz. nr 345 (obręb Domasławice) oraz w miejscowości Rusko dz. nr 194 (obręb Rusko) – 67 228,93 zł;
 4. Część IV Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gleźnowo dz. nr 10 i 114 (obręb Gleźnowo) – 97 287,51 zł;
 5. Część V Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżyczki dz. nr 49, 60, 32 i 59 (obręb Jeżyczki) – 77 295,34 zł;
 6. Część VI Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowino dz. nr 598 (obręb Słowino) – 29 476,31 zł;
 7. Część VII Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Jarosław dz. nr 127 i 292/6 (obręb Stary Jarosław) – 29 350,56 zł;
 8. Część VIII Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żukowo Morskie dz. nr 12 (obręb Żukowo Morskie) – 31 333,30 zł.
 1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki