F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Przy Morzu
Bobolin

Domki Przy Morzu
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-04-06 14:24:06 - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze ofert na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo z podziałem na części

ZP.271.66.2020

Darłowo, 06.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo” z podziałem na części

dla Części I Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Jarosław dz. nr 147, 168 (obręb Nowy Jarosław);

Części III Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórzyn dz. nr 91/4, 92, 93/1 i 97 (obręb Zagórzyn);

oraz Części VI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wicie dz. nr 30, 49, 50, 51/6, 56/6 (obręb Wicie)

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno;

 

dla Części II Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa dz. nr 273/13 (obręb Bobolin)

oraz Części IV Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewice dz. nr 1/2, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 92 (obręb Kowalewice)

 za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Linkiewicz Sławomir "EKO ARMATURA KOMPLEX", ul. Kisielice Duże 7/3, 78-200 Białogard;

 

dla Części V Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbki, ul. Parkowa dz. nr 118/2 i 119/6 (obręb Dąbki)

za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz.

 

Uzasadnienie wyboru:

Dla wszystkich części przedmiotowego postępowania wybrane oferty przedstawiały najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

 

Część I Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Jarosław dz. nr 147, 168 (obręb Nowy Jarosław)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kategorii Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

60 270,00

0,3

60

60,00

20,00

20,00

100,00

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

98 892,00

0,3

60

36,57

20,00

20,00

76,57

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

89 034,02

0,3

60

40,62

20,00

20,00

80,62

6

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

97 170,00

0,3

60

37,22

20,00

20,00

77,22

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

69 983,21

0,3

60

51,67

20,00

20,00

91,67

 

Część II  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa dz. nr 273/13 (obręb Bobolin)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych  (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych

Liczba punktów w kategorii Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

423 120,00

0,3

60

50,23

20

20

90,23

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

479 454,00

0,3

60

44,33

20

20

84,33

4

Linkiewicz Sławomir "EKO ARMATURA KOMPLEX", ul. Kisielice Duże 7/3, 78-200 Białogard

354 240,00

0,3

60

60,00

20

20

100,00

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

477 407,29

0,3

60

44,52

20

20

84,52

6

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

418 200,00

0,3

60

50,82

20

20

90,82

7

FRANCISZEK DOROSIŃSKI ZAKŁAD INŻYNIERYJO-BUDOWLANY, ul. Portowa 7/9, 76-150 Darłowo

405 864,01

0,3

60

52,37

20

20

92,37

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

355 463,03

0,3

60

59,79

20

20

99,79

 

Części III Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórzyn dz. nr 91/4, 92, 93/1 i 97 (obręb Zagórzyn)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kategorii Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

70 110,00

0,3

60

60,00

20

20

100,00

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

84 132,00

0,3

60

50,00

20

20

90,00

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

98 277,05

0,3

60

42,80

20

20

82,80

6

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

114 390,00

0,3

60

36,77

20

20

76,77

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

88 701,08

0,3

60

47,42

20

20

87,42

 

Część IV  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewice dz. nr 1/2, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 92 (obręb Kowalewice)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kategorii Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

430 500,00

0,3

60

51,09

20

20

91,09

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

422 505,00

0,3

60

52,05

20

20

92,05

4

Linkiewicz Sławomir "EKO ARMATURA KOMPLEX", ul. Kisielice Duże 7/3, 78-200 Białogard

366 540,00

0,3

60

60,00

20

20

100,00

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

472 066,77

0,3

60

46,59

20

20

86,59

6

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

687 674,55

0,3

60

31,98

20

20

71,98

7

FRANCISZEK DOROSIŃSKI ZAKŁAD INŻYNIERYJO-BUDOWLANY, ul. Portowa 7/9, 76-150 Darłowo

626 281,67

0,1

60

35,12

0

20

55,12

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

412 765,74

0,3

60

53,28

20

20

93,28

9

BAUTRA Sp. z o.o, ul. Austriacka 9, 75-430 Koszalin

463 971,65

0,3

60

47,40

20

20

87,40

 

Część V Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbki, ul. Parkowa dz. nr 118/2 i 119/6 (obręb Dąbki)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Liczba punktów w kategorii okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

85 977,00

0,3

60

55,17

20

20

95,17

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

97 637,40

0,3

60

48,58

20

20

88,58

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

140 829,50

0,3

60

33,68

20

20

73,68

7

FRANCISZEK DOROSIŃSKI ZAKŁAD INŻYNIERYJO-BUDOWLANY, ul. Portowa 7/9, 76-150 Darłowo

87 970,30

0,3

60

53,92

20

20

93,92

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

79 061,39

0,3

60

60,00

20

20

100,00

 

Część VI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wicie dz. nr 30, 49, 50, 51/6, 56/6 (obręb Wicie)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych (%)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Liczba punktów w kategorii ceny brutto

Liczba punktów w kategorii wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych

Liczba punktów w kategorii Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi

Suma liczby punktów

1

Usługi Sprzętowo-Transportowe Marcin Lipiński, ul. Jarzębinowa 9, 76-200 Włynkówko

683 880,00

0,3

60

29,24

20

20

69,24

2

Przedsiębiorstwo "Hydrogeobudowa" Sp. z o.o., ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno

333 330,00

0,3

60

60,00

20

20

100,00

3

Kazimierz Gozdal, Pomiłowo 22a, 76-100 Sławno

434 866,50

0,3

60

45,99

20

20

85,99

5

PRZEDSIEBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI "INSTALEX" M.ZIELINSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Sportowa 3e, 76-200 Słupsk

625 558,02

0,3

60

31,97

20

20

71,97

6

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

558 210,90

0,3

60

35,83

20

20

75,83

7

FRANCISZEK DOROSIŃSKI ZAKŁAD INŻYNIERYJO-BUDOWLANY, ul. Portowa 7/9, 76-150 Darłowo

542 847,31

0,3

60

36,84

20

20

76,84

8

AQUABUD PATRYK KUCHARSKI, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz

434 902,05

0,3

60

45,99

20

20

85,99

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowy na przedmiotowe części będą zawarte zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki