F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Neptun
Wicie

Neptun
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-04-02 14:08:27 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującym zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych

ZP.271.97.2020

Darłowo, 02.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Darłowo

Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującym zadaniem: „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych”.

Zamawiający – Gmina Darłowo działając zgodnie z zapisami rozdziału XIV zapytania ofertowego unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu nie spełniały wymagań zapisów zapytania ofertowego.

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

  1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Jacukowicz, ul. Długa 16G, Zieleniewo, 73-108 Kobylanka

17 835,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "EKOBUD" S. C. J. Filipowska, A. Filipowska, ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin

7 919,97

 

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu nie spełniały postawionego w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu. W złożonej ofercie nr 1 przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Jacukowicz, ul. Długa 16G, Zieleniewo, 73-108 Kobylanka brakowało załączenia dowodów wykonanych usług np. referencji, które należało załączyć wraz z formularzem oferty zgodnie z zapisami rozdziału VIII ust. 6 pkt 2 zapytania ofertowego.  Dodatkowo Wykonawca w złożonym wykazie usług wykazał sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Remont przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobieżnicy – etap II” co nie określa warunku postawionego w zapytanie ofertowym. Zamawiający wymagał, aby nadzór pełniony był nad zadaniem, które obejmowało w swoim zakresie budowę/przebudowę/rozbudowę boiska sportowego lub boiska sportowo-rekreacyjnego lub zespołu boisk sportowych lub zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni co najmniej 1 000 m2. W ofercie nr 2 złożonej przez Wykonawcę  Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "EKOBUD" S. C. J. Filipowska, A. Filipowska, ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin przedstawiono na wykazie usług nadzór inwestorski nad zadaniem „Budową placu rekreacyjnego w miejscowości Łazy gm. Mielno” oraz nadzór  inwestorski nad zadaniem „Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo”. Z załączonych dowodów na potwierdzenie wykonania ww. usług nie wynika, iż nadzory zostały pełnione nad zadaniem które obejmowało w swoim zakresie budowę/przebudowę/rozbudowę boiska sportowego lub boiska sportowo-rekreacyjnego lub zespołu boisk sportowych lub zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni co najmniej 1 000 m2 zgodnie z zapisami zapytania ofertowego rozdział IV ust. 1. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki