F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki Pod Brzozami
Bobolin

Domki Pod Brzozami
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-03-25 16:30:09 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 na: Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo (nr sprawy: ZP.271.87.2020)

ZP.271.87.2020

Darłowo, dnia 24.03.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo” (nr sprawy: ZP.271.87.2020).

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie nr 1 z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o podanie wymiarów chipów, jakie chcecie Państwo zamontować w pojemnikach oraz jego zdjęcia. W naszych pojemnikach chipy montuje się w listwie grzebieniowej od spodu pojemnika-chip jest okrągły. Zanim przystąpimy do przetargu musimy znać szczegóły, aby udzielić gwarancji.

Odpowiedź nr 1

Wymiary chipa (czipa): Szerokość: 18,5 mm, Długość: 68 mm, Grubość: 5,2 mm.

Zdjęcia poglądowe:

 

 

 

Pytanie nr 2 z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisuje:

„trwałe oznakowanie poprzez naniesienie na korpusie, na przedniej stronie pojemnika logo zamawiającego  „Gmina Darłowo” /czcionka co najmniej 7 cm/ oraz napisu „Metale i tworzywa sztuczne” i „Szkło” /wielkość czcionki co najmniej 10 cm/”

Zastosowanie czcionki o wymiarach jakie wyznaczył Zamawiający nie jest możliwe (napis przy tych wymiarach zajmie cały pojemnik).

Każdy producent ma ograniczone pole tzw. nadruku.

Pytanie:

Czy Zmawiający dopuści oznaczenie pojemników na polu o wymiarach 230/190 mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuści takie oznaczenie pojemników.

 

Pytania nr 3 z dnia 25.03.2020 r.

W załączniku 7 do SIWZ –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo”

W punkcie 3. Kolor i oznakowanie zamawiający wymaga na pojemniku „trwałe oznakowanie poprzez naniesienie na korpusie, na przedniej stronie pojemnika logo zamawiającego  „Gmina Darłowo” /czcionka co najmniej 7 cm/ oraz napisu „Metale i tworzywa sztuczne” i „Szkło” /wielkość czcionki co najmniej 10 cm/,

 

Pytanie 1.

Czy zamawiający pisząc logo ma na myśli symbol graficzny lub herb, czy też tylko napis „Gmina Darłowo” ? Jeśli symbol graficzny, czy zamawiający może załączyć go do opisu przedmiotu zamówienia?

 

Pytanie 2.

Wykonanie trwałego oznakowania pojemników metodą termodruku ma pewne ograniczenia powierzchniowe ze względu na wymiary pojemnika oraz samą technologię. Wykonanie napisów czcionką o wysokości 10 cm, szczególnie napisu „Metale i Tworzywa sztuczne”  plus logo, ze względu na ograniczenie powierzchni jest niewykonalne.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nadruku zawierające logo gminy oraz nazwę frakcji,  wpasowanego w możliwym do wykonania na pojemniku 240 litrów nadruk o wymiarze prostokąta 30 cm szerokości i 24 cm wysokości?

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający ma na myśli tylko napis „Gmina Darłowo”, co rozumie się pod pojęciem logo gminy.

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuści takie oznaczenie pojemników.

 

Pytania nr 4 z dnia 25.03.2020 r.

 Pytanie 1.

Czy, w związku z zaistniałą sytuacją ogłoszonej epidemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną? Rozwiązanie takie pozwoliłoby ograniczyć kontakty bezpośrednie po stronie pracowników Wykonawcy oraz pracowników Zamawiającego (zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych) oraz wyeliminowałoby ryzyko opóźnienia dostawy oferty (istniejące z powodu powstałych zagrożeń). Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie, proszę o wskazanie adresu e-mail (lub platformy elektronicznej), na który oferta może zostać wysłana. Proszę również o wskazanie, czy oferta powinna zostać opatrzona podpisem elektronicznym.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dla poszczególnych pojemników dopuszcza kolor o zbliżonym odcieniu z palety kolorów:

- dla pojemników żółtych kolor zgodny z RAL 1021?

- dla pojemników zielonych kolor zgodny z RAL 6025?

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza termodruk na pojemnikach o pojemności 240l koloru żółtego z napisem “Metale i tworzywa sztuczne” o wysokości 2,4 cm?

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza termodruk na pojemnikach o pojemności 240l koloru zielonego z napisem “Szkło” o wysokości 5,1 cm?

Czcionki tej wysokości są parametrem regularnie używanym na pojemnikach dwukołowych. Napis tej wielkości jest doskonale widoczny na pojemniku.

 

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza termodruk na pojemnikach z logo “Gmina Darłowo” z napisami w wysokości ok 3 cm? Taka wysokość liter pozwali na umieszczenie na jednej ścianie zarówno logo jak i termodruku z opisem frakcji.

 

Pytanie 6.

Czy po rozładunku pojemników we wskazanym pojemników, będzie można je bezpiecznie przetoczyć w słupku transportowym we wskazane miejsce po równej utwardzonej powierzchni? Czy zostaną one zgromadzone na zewnątrz czy będzie trzeba je wtoczyć do jakiegoś pomieszczenia, jeżeli tak to proszę o informacje czy wysokość słupka z pojemnikami musi być dostosowana jakiejś wysokości drzwi lub bramy?

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuści pojemniki o podanych kolorach.

 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuści zastosowanie takiego oznakowania.

 

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuści zastosowanie takiego oznakowania.

 

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuści zastosowanie takiego oznakowania.

 

Odpowiedź nr 6

Pojemniki zostaną zgromadzone na zewnątrz na nawierzchni utwardzonej płytami drogowymi.

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki