F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki „Wikar”
Wicie

Domki „Wikar”
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-03-23 14:26:49 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na realizację procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych

ZP.271.1.2020

Darłowo, 23.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych”

za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przedstawiała najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji i rękojmi

Liczba punktów w kryterium wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

SPEED INVEST Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin

822 870,00

72

1000

38,57

20

20

78,57

8

2.

ELSIK Sp. z o.o., ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo

528 900,00

72

1000

60,00

20

20

100,00

1

3.

MARDO-SPORT Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

728 657,76

72

1000

43,55

20

20

83,55

6

4.

Zakład Usługowy BIELAWA Zbigniew Bielawa, ul. Ogrodowa 17, 77-124 Parchowo

635 910,00

72

1000

49,90

20

20

89,90

5

5.

TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre

594 026,25

72

1000

53,42

20

20

93,42

3

6.

SOLID-STET Sp. z o.o., Sp. k., ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin

597 538,40

72

1000

53,11

20

20

93,11

4

7.

Firma Handlowo-Usługowa AUTO-SPORT Ireneusz Konkel, Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino

575 065,60

72

1000

55,18

20

20

95,18

2

8.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARGO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina S.C., ul. Michała Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

790 273,62

72

1000

40,16

20

20

80,16

7

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 


Projekt pn. „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo” (nr projektu RPZP.09.03.00-32-0028/19) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki