F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Albatros
Dąbki

Albatros
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-02-06 14:37:33 - Iwona Kowalska
XVIII sesja Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491; z 2019 r. poz. 283) zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Darłowo VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum oraz wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: z dnia 18 grudnia 2019 roku z XV sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji, z dnia 31 grudnia 2019 roku z XVI sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji, z dnia 22 stycznia 2020 roku z XVII sesji Rady Gminy Darłowo VIII kadencji.
 4. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 5. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XV sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 9. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 10. Czas dla samorządu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2020 rok. Druk Nr 1/2020XVIII
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2020-2025. Druk Nr 2/2020XVIII
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działek nr 145/13 i 166/10 w obrębie Dąbki). Druk Nr 3/2020XVIII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działek nr 578, 322, 300/4, 297, 280/1 w obrębie Cisowo; działek nr 177 i 202 w obrębie Kopnica; oraz działki nr 13 w obrębie Drozdowo). Druk Nr 4/2020XVIII
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Wiekowie. Druk Nr 5/2020XVIII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne budowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Druk Nr 6/2020XVIII
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 11 do 16 przekazuję w załączeniu.

Druki projektów Uchwał cz. 2

Druki projektów Uchwał cz. 3

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki