F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Bahama
Bobolin

Bahama
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2020-02-04 14:48:19 - Rafał Kunysz
Informacja z otwarcia ofert na organizację kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki ...

ZP.271.27.2020

Darłowo, dnia 04.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 04.02.2020 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki Zachód, Dąbki Wschód, Bobolin Zachód, Bobolin Wschód, Kopań oraz Wicie w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto PLN

Jakość świadczenia usług – dodatkowe wyposażenie (sprzęt)

1.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

498 900,00 zł

2 szt. łodzi motorowych

2.

Ratownictwo Wodne Filip Orłowski, ul. Dolina 5b/19, 61-551 Poznań

349 346,00 zł

1 szt. łodzi motorowej,

2 szt. skuterów wodnych z platformą ratowniczą

3.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

413 195,00

1 szt. łodzi motorowej,

2 szt. skuterów wodnych z platformą ratowniczą

4.

Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Orląt Lwowskich 26A, 75-522 Koszalin

300 000,00

1 szt. łodzi motorowej,

4 szt. skuterów wodnych z platformą ratowniczą

5.

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, ul. Wernera 9/11 lok. 9, 26-600 Radom

395 000,00

2 szt. łodzi motorowych,

2 szt. skuterów wodnych z platformą ratowniczą,

3 szt. Quady plus przyczepa transportowa,

2 szt. karetki z pełnym wyposażeniem medycznym,

1 szt. samochód terenowy 4x4,

1 szt. bus transportowy,

1 szt. AED, 2 szt. AED LivePack,

4 szt. pełen komplet do nurkowania z możliwością napełniania butli,

1 szt. namiot,

Dodatkowo punkt obserwacyjny monitorowany umiejscowiony zlokalizowany w najwyższym miejscu plaży w Dąbkach

 1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawcę był zgodny z SIWZ:
 1.   wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. Kąpielisko „Dąbki Zachód": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
  2. Kąpielisko „Dąbki Wschód": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
  3. Kąpielisko „Bobolin Zachód": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
  4. Kąpielisko „Bobolin Wschód": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
  5. Kąpielisko „Kopań": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
  6. Kąpielisko „Wicie": 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
 2. termin płatności faktury: 14 dni.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 406 000,00 zł brutto.
 2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

 

Wójt Gminy Darłowo

mgr inż. Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki