F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Zacisze
Wicie

Zacisze
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-12-05 13:02:04 - Agnieszka Glinka
Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok

ZP.271.414.2019

Darłowo, 05.12.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.) Zamawiający (Gmina Darłowo) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

 

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok”

 

za najkorzystniejsze na poszczególne części wybrano oferty firmy:

 

Część 1 Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r. - BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków;

Część 2 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r. - BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków;

Część 3 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 r. - BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków,

Uzasadnienie wyboru:

Na części I, II i III przedmiotowego postępowania wybrana oferta przedstawiała najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 spośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

 

Część 1 Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

296 400,00

21

60,00

40,00

100,00

1

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

300 366,00

14

59,21

20,00

79,21

2

 

Część 2 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

23 900,00

21

60,00

40,00

100,00

1

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

24 231,00

14

59,18

20,00

79,18

2

 

Część 3 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Termin płatności faktury VAT (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

16 730,00

21

60,00

40,00

100,00

1

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

16 961,70

14

59,18

20,00

79,18

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki