F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
FALA - Anna Podgórska
Bobolin

FALA - Anna Podgórska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-11-27 14:30:17 - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok

ZP.271.414.2019

Darłowo, 27.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 27.11.2019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Część 1 Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin płatności faktury VAT (dni)

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

296 400,00

21

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

300 366,00

14

 

Część 2 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin płatności faktury VAT (dni)

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

23 900,00

21

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

24 231,00

14

 

Część 3 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin płatności faktury VAT (dni)

1.

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

16 730,00

21

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „ROLMASZ” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

16 961,70

14

 

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ: wykonanie przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1 Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r. – 297 000,00 zł brutto;

Część 2 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 r. – 24 500,00 zł brutto;

Część 3 Sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb eksploatacji pojazdów będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 r. – 17 150,00 zł brutto.

  1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1).

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki