F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
W sadzie - Świstek Sylwia
Słowino

W sadzie - Świstek Sylwia
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-10-24 08:10:54 - Justyna Pacuła-Woźniak
Program szkoleń / spotkań / warsztatów dla Animatorów Lokalnych i grup nieformalnych - KES Zakrzewo
Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Darłowo a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. działa Klub Ekonomii Społecznej (KES), w którym organizowane są przez Animatora Lokalnego spotkania mające na celu wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej. Dlatego też już dzisiaj zapraszamy Państwa na cykl spotkań, które mają na celu wzmacnianie kompetencji liderskich Animatorów oraz budowanie społecznego potencjału lokalnych środowisk z regionu koszalińskiego. 
 
 
MODUŁ  I. - 26 października 2019 r. w godz. 13:00-15:15 w świetlicy wiejskiej w Kopań

Budowanie kompetencji liderskich i budowanie potencjału lokalnego na rzecz ekonomii społecznej
 1. Diagnoza społeczna środowiska ?
 2. Zasady efektywnego prowadzenia diagnozy społecznej ?
 3. Najważniejsze narzędzia badawcze służące zbieraniu danych.
 4. Mapa zasobów i potrzeb lokalnego środowiska.
 5. Kim jest lider lokalny i jaką rolę odgrywa w środowisku?
 MODUŁ  II. 23 listopada 2019 r. w godz. 13:00-15:15 w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie
 
Współpraca finansowa i pozafinansowa Podmiotów Ekonomii Społecznej i liderów lokalnych z samorządem.
 1. Wprowadzenie do tematyki współpracy finansowej JST – NGO – Grupy Nieformalne,
 2. Omówienie form współpracy przy realizacji zadań publicznych i procedur otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego oraz inicjatywy lokalnej.
 3. Informowanie, promowanie, partycypowanie i konsultowanie aktów prawa lokalnego,
 4. Tworzenie ciał opiniodawczo-doradczych  w samorządach.
 5. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do rozwoju i aktywnego działania PES
 6. Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna – porównanie, wady i zalety.
Spotkanie prowadzi coach/turor: Pani Agata Szewczyk. Serdecznie zaprszamy do udziału przestawicieli środowisk lokalnych, przedstawicieli samorządu, biznesu itd.
 
 
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki