F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
U Wandy - Hańczaryk Wanda
Cisowo

U Wandy - Hańczaryk Wanda
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-10-02 14:29:09 - Agnieszka Glinka
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z

ZP.271.341.2019

Darłowo, dnia 02.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 02.10.2019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z".

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia ( zł )

Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi
(miesiące)

1.

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „Lech-Pol” Teresa Dydyna,

ul. Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo

5 227 447,65    

2 500,00    

72

2.

Zakład Robót Drogowych "FRAGES" Franciszek Gesner, ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica

4 587 900,00

2 500,00    

72

3.

"DOMAR" Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

5 048 528,85    

2 500,00    

72

4.

"STRABAG" Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

4 823 061,19    

2 500,00    

72

5.

"KRĘŻEL" Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

4 986 717,81

2 500,00    

72

 

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
  1.   od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r.,
  2. termin płatności faktury: do 21 dni kalendarzowych.
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  5 303 905,04 zł brutto.
  2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1)

 

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki