F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki i pokoje gościnne Rafa
Dąbki

Domki i pokoje gościnne Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-09-05 14:31:57 - Iwona Kowalska
XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111, poz. 4491) zapraszam na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum oraz wybór sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Darłowo.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 30 lipca 2019 roku z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 6. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XI sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.                             
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 10. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 11. Czas dla samorządu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 1/2019XII
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji programu polityki społecznej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo” na lata 2020-2025. Druk Nr 2/2019XII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L.492.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo. Druk Nr 3/2019XII
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/393/2009 Rady Gminy Darłowo z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Gminy Darłowo. Druk Nr 4/2019XII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dotyczy działki nr 47/13 w obrębie Bukowo Morskie). Druk Nr 5/2019XII
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 485/27, 485/31, 485/33, 485/45, 485/46 w obrębie Wiekowice). Druk Nr 6/2019XII
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dotyczy działki nr 31/1 w obrębie Zagórzyn). Druk Nr 7/2019XII
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Darłowo. Druk Nr 8/2019XII
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 12 do 19 przekazuję w załączeniu >

Druki projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy Darłowo cz.2 >

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki