F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki i pokoje gościnne Rafa
Dąbki

Domki i pokoje gościnne Rafa
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-06-06 10:24:26 - Sylwia Pieper
Wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Darłowo

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.80.2019
WÓJTA GMINY DARŁOWO
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Darłowo


Na podstawie art. 7 ust. 1 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234, 1496, z 2019 r. poz. 756), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) 

 

Wójt Gminy Darłowo zarządza co następuje:


§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości 1,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Darłowo.

§ 2. Czynsz nie obejmuje opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania, w tym opłat za energię elektryczną, wodę, za odbiór nieczystości stałych i płynnych, anten satelitarnych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr KW.0050.174.2011 Wójta Gminy Darłowo z dnia 20.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Darłowo.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Mienia Komunalnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 06 czerwca 2019 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo oraz umieszczeniu na stronie internetowej BIP


Gminy Darłowo.
Wójt Gminy Darłowo

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki