F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Domasławice

Leśny Dworek - Lidia Szymańska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2019-03-05 10:04:22 - Anna Mezgier
Zarządzenie nr KW.0050.37.2019 Wójta Gminy Darłowo z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na 2019 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI.270.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na lata 2017-2020” zmienioną uchwałą nr XXXIII.291.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.270.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na lata 2017-2020., zarządzam co następuje:


§ 1. Postanawiam wybrać na realizatora programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Darłowo po 65 roku życia na 2019 r.: Spółka Lekarska Dec i partnerzy, ul. M.C.Skłodowskiej 32; 76-150 Darłowo.
§ 2. Środki na program, o którym mowa w §1 określone są w budżecie Gminy Darłowo na 2019 r.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Darłowo, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. świadczeń opiekuńczych i ochrony zdrowia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki