F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Krzaczkowska Roma
Zakrzewo

Krzaczkowska Roma
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-10-12 09:12:02 - Sylwia Pieper
Komunikat Wójta Gminy Darłowo

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Darłowo

 

Wójt Gminy Darłowo zawiadamia, że w dniach od 05 października 2018 r. do 05 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Darłowie pokój Nr 41 w godzinach urzędowania zostanie wyłożony do wglądu spis mienia państwowego opisany w protokole inwentaryzacyjnym obejmujący grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Darłowo oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki nr:

  1. 182/4, obręb Kowalewice o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00091815/4
  2. 92, obręb Kowalewice o powierzchni 0,3200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00092146/0;
  3. 1/2, obręb Kowalewice o powierzchni 0,2600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00092146/0;
  4. 271, obręb Krupy o powierzchni 0,9925 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00091772/0;
  5. 280/1, obręb Dąbki o powierzchni 0,9166 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00089705/3;
  6. 281/1, obręb Dąbki o powierzchni 0,9023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00089705/3;
  7. 282/1, obręb Dąbki o powierzchni 0,9044 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00089705/3;
  8. 283/1, obręb Dąbki o powierzchni 1,0583 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00089705/3;
  9. 279/5, obręb Dąbki o powierzchni 0,1164 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KO1K/00090421/8;

 

Osoby zainteresowane mogą w ww. okresie składać zastrzeżenia i uwagi do spisu.


 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki