F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Agroturystyka
Domar - Marek Kuzemczak
Cisowo

Domar - Marek Kuzemczak
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-09-11 07:11:33 - Izabela Sielska
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Darłowo, na podstawie Uchwały nr L.506.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na:
1)    demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2)    transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 10 września do 15 października 2018 r.
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy składać:
1)    osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów,
2)    za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
Druki wniosków dostępnie są w Punkcie Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Darłowo: http://gminadarlowo.pl/.
Dodatkowych informacji udziela: Izabela Sielska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 13, tel. 94 344 6339).
W przypadku gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i informacje o otrzymanej pomocy de minimis na zasadach i według wzorów określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 

Do pobrania:

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki