F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domy wczasowe
Dom gościnny
Bobolin

Dom gościnny
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-06-06 14:41:17 - Iwona Kowalska
XLIX sesja (absolutoryjna) VII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248; z 2018 r. poz. 1111) zapraszam na XLIX sesję (absolutoryjną) VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek)  o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.  

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uroczyste Wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
  4. Ustalenie  porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 18 maja 2018 roku z XLVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
 2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XLVIII sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.   
 7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 8. Czas dla samorządu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2017 rok. Druk Nr 1/2018XLIX
 10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Darłowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  Druk Nr 2/2018XLIX oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Darłowo za 2017 rok. Druk Nr 3/2018XLIX
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Darłowo. Druk Nr 4/2018XLIX
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV.233.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 17 października 2016 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Darłowo za pomocą innego instrumentu płatniczego. Druk Nr 5/2018XLIX
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Darłowo nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i prawnej (dotyczy działki nr 309/20 w obrębie Bobolin). Druk Nr 6/2018XLIX
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Druk Nr 7/2018XLIX
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze. Druk Nr 8/2018XLIX
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo. Druk Nr 9/2018XLIX
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na obszarze strefy ochronnej „A” Uzdrowiska Dąbki, gm. Darłowo. Druk Nr 10/2018XLIX
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Druk Nr 11/2018XLIX
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 9 do 18 przekazuję w załączeniu.

Projekty uchwał cz.2.

Projekty uchwał cz.3.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Grzegorz Hejno

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki