F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
D.W. Poranek
Wicie

D.W. Poranek
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-03-08 09:28:52 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice

ZP.271.22.2018

Darłowo, 07.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                                                         

Gmina Darłowo

Informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na:

„Przebudowę drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice”

Zamawiający – Gmina Darłowo zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice”. Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta z następującą ceną ofertową, okresem gwarancji i rękojmi oraz wysokością kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Okres gwarancji oraz rękojmi (miesiące)

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia (zł)

  1.  

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

3 546 557,71 zł

72

2000

 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć 2 796 278,00  zł brutto. Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz brak możliwości zwiększenia tej kwot do poziomu najkorzystniejszej oferty konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

                                                              

 

                                                               Wójt Gminy Darłowo

                                                               Radosław Głażewski 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki