F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
FALA - Anna Podgórska
Bobolin

FALA - Anna Podgórska
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-02-05 15:00:16 - Iwona Kowalska
Wybory sołtysa sołectwa Żukowo Morskie w Gminie Darłowo

Zapraszam mieszkańców Sołectwa Żukowo Morskie na zebranie wiejskie Sołectwa Żukowo Morskie, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

Tematyka zebrania:

 1. Otwarcie zebrania:
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Podpisanie listy obecności.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Żukowo Morskie.
 2. Przedstawienie zarządzenia Nr KW.0050.13.2018 Wójta Gminy Darłowo z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Żukowo Morskie w Gminie Darłowo.
 3. Wybór 3-osobowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnych wyborów na sołtysa.
 4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 5. Przeprowadzenie tajnych wyborów na sołtysa.  
 6. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

 

Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej należy do wyłącznych zadań zebrania wiejskiego.

 

Dotychczasowy sołtys złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa z przyczyn osobistych. W przypadku ustąpienia sołtysa Wójt Gminy w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.

 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa mającym stałe zamieszkanie na jego terenie. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

Wybór sołtysa powinien być przeprowadzony w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Gdyby w wyznaczonym terminie nie uzyskano kworum wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników (po upływie trzydziestu minut od pierwszego terminu).

 

Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

 

Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności.

 

Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do tych organów.

 

Do zadań komisji wyborczej należy:

 1. przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. ustalenie wyników wyborów,
 4. ogłoszenie wyników wyborów,
 5. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

 

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania w głosowaniu tajnym. Sołtys zostaje wybrany zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

 

Mieszkańcy mogą zapoznać się ze statutami poszczególnych sołectw bezpośrednio w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Darłowo www.gminadarlowo.pl

 

 

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki