F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Bobolin 1
Bobolin

Bobolin 1
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2018-01-08 14:19:32 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2018 r.

ZP.271.36.2017

Darłowo, 08.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Darłowo

Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

„Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2018 r.”

 

Wybrano ofertę firmy: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., Krupy 72, 76-150 Darłowo.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin płatności faktury VAT

(dni)

Czas przystąpienia do zebrania odpadów z miejsc nielegalnego składowania (dni)

Liczba punktów w kryterium ceny

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT

Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do zebrania odpadów z miejsc nielegalnego składowania

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o., Krupy 72, 76-150 Darłowo

1 217 054,60   

14

1

60

20

20

100,00

1

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - 0

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z pominięciem terminu o którym mowa art. 94 ust. 1 pkt 1.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki