F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
D.W. Poranek
Wicie

D.W. Poranek
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-12-29 12:46:20 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Bieżącą dostawę węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 270 ton na rok 2018 r.

ZP.271.42.2017                                                        

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Urząd Gminy Darłowo

Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„Bieżącą dostawę węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 270 ton na rok 2018 r.”

 

Na poszczególne Części wybrano oferty firm:

 

Część I: Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla Gminy Darłowo oraz świetlic w 2018 r. - Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo;

Część II: Dostawa węgla kamiennego dla Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2018 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno;

Część III: Dostawa węgla kamiennego dla Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach w 2018 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno;

Część IV: Dostawa eko-groszku dla Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy w 2018 r. - Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty przedstawiały najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100,00 z pośród badanych ofert.

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

 

 

Część I Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla Gminy Darłowo oraz świetlic w 2018r.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

103 400,69

12

30

59,12

20,00

20,00

99,12

2

2

Pomorskie Składy Opałowe Edyta Świętosławska, ul. Karłowicza 4B/8,       76-150 Darłowo

111 860,00

12

30

54,65

20,00

20,00

94,65

3

3

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

101 880,90

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

 

 

Część II Dostawa węgla kamiennego dla Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2018 r.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna, ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

55 200,43

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Pomorskie Składy Opałowe Edyta Świętosławska, ul. Karłowicza 4B/8, 76-150 Darłowo

63 920,00

12

30

51,82

20,00

20,00

91,82

3

3

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

57 957,60

12

30

57,15

20,00

20,00

97,15

2

 

 

 

 

Część III  Dostawa węgla kamiennego dla Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach w 2018 r.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna,  ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

25 200,18

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Pomorskie Składy Opałowe Edyta Świętosławska, ul. Karłowicza 4B/8, 76-150 Darłowo

27 965,00

12

30

54,07

20,00

20,00

94,07

3

3

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

25 356,45

12

30

59,63

20,00

20,00

99,63

2

 

 

Część IV  Dostawa eko-groszku dla Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy w 2018 r.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Termin dostawy jednorazowej (godz.)

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium termin dostawy jednorazowej

Liczba punktów w kryterium termin płatności

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMOR" Spółka Jawna,  ul. Koszalińska 46/11, 76-100 Sławno

10 500,08

12

30

60,00

20,00

20,00

100,00

1

2

Pomorskie Składy Opałowe Edyta Świętosławska, ul. Karłowicza 4B/8, 76-150 Darłowo

11 985,00

12

30

52,57

20,00

20,00

92,57

3

3

Skład Opału "ROMAT" Roman Gula, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 88, 84-200 Wejherowo

11 549,70

12

30

54,55

20,00

20,00

94,55

2

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                

                                                                                                 Wójt Gminy Darłowo

                                                                                                 Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki