F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Neptun
Wicie

Neptun
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-12-18 12:46:52 - Iwona Kowalska
XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i § 30 ust. 6 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r. poz. 1077, poz. 4248) zapraszam na XLIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku (piątek)  o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie. 

 

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

1.1. Otwarcie sesji.

1.2. Stwierdzenie quorum.

1.3. Ustalenie  porządku obrad.

1.4. Przyjęcie protokołów:

1) z dnia 15 listopada 2017 roku z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.

2) z dnia 30 listopada 2017 roku z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.

2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.

3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.

4. Interpelacje Radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XLI sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.                                   

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.   

7. TRYBUNA OBYWATELSKA.

8. Czas dla samorządu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2018. Druk Nr 1/2017XLIII

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028. Druk Nr 2/2017XLIII

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX.160.2016 Rady  Gminy Darłowo z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Darłowo. Druk Nr 3/2017XLIII

12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Darłowo na 2018 rok. Druk Nr 4/2017XLIII

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał wymienione w punkcie od 9 do 12 przekazuję w załączeniu.

Druki projektów uchwał cz.2 

Druki projektów uchwał cz.3 

Druki projektów uchwał cz.4 

Druki projektów uchwał cz.5 

 

Grzegorz Hejno

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki