F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Marcysia - Domki Gościnne Rafał Koguciuk
Domasławice

Marcysia - Domki Gościnne Rafał Koguciuk
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-09-07 13:38:24 - Iwona Kowalska
XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Darłowo

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730 , 935) zapraszam na XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z dnia 28 czerwca 2017 roku z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
  5. Przyjęcie protokołu z dnia 21 lipca 2017 roku z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
 2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
 3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XXXVI sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
 7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
 8. Czas dla samorządu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. Druk Nr 1/2017XXXVIII
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Kopnicy w Szkołę Podstawową w Kopnicy. Druk Nr 2/2017XXXVIII
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w Szkołę Podstawową w Starym Jarosławiu. Druk Nr 3/2017XXXVIII
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 im. Ratowników Morskich w Dąbkach w Szkołę Podstawową im. Ratowników Morskich w Dąbkach. Druk Nr 4/2017XXXVIII
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działki nr 176/1 w obrębie Porzecze). Druk Nr 5/2017XXXVIII
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Darłowo na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej (dotyczy zamiany działki nr 176/2 w obrębie Porzecze na działkę nr 160/4 w obrębie Porzecze). Druk Nr 6/2017XXXVIII
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  nr XXV.226.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 17 października 2016 roku w sprawę wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo. Druk Nr 7/2017XXXVIII
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości (dotyczy działki nr 308/1 w obrębie Porzecze). Druk Nr 8/2017XXXVIII
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody  na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Darłowo (dotyczy działek nr 263/1, 176/4, 199/5, 199/4, 238/2, części działki 155/1 obręb Dobiesław; działek nr 194/2, 233, 235, części działki 124/9 obręb Dąbki; części działki 156/1, część działki 161, część działki 376, działki nr 157 obręb Domasławice; działki nr 82, 42/5  obręb Kowalewice;  część działki  nr 225/5 obręb Krupy; działki nr 187/1 obręb Nowy Jarosław; działki  nr 163/6 , części działki nr 144 obręb Stary Jarosław; części działki nr 487/45, działek nr 491/11, 491/13, 467/3, 321 obręb Wiekowice).  Druk Nr 9/2017XXXVIII
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2017 rok. Druk Nr 10/2017XXXVIII
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2017-2022. Druk Nr 11/2017XXXVIII
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał wymienione w punktach od 9 do 19 przekazuję w załączeniu >

Druki projektów uchwał cz. 2 >

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki