F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Gleźnówko 12
Gleźnówko

Gleźnówko 12
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-07-19 08:58:42 - Karolina Wojciechowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopań, Gmina Darłowo;
 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Cisowo, Gmina Darłowo;
 3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopnica, Gmina Darłowo;
 4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 112, 113, 116/6, w obrębie Zakrzewo, Gmina Darłowo;
 5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewiczki, Gmina Darłowo;
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewice, Gmina Darłowo;
 7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Stary Jarosław i Nowy Jarosław, Gmina Darłowo;
 8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowy Jarosław, Gmina Darłowo
 9. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rusko, Gmina Darłowo;
 10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Domasławice, Gmina Darłowo;
 11. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zagórzyn, Gmina Darłowo;
 12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jeżyce, Gmina Darłowo
 13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyce, Gmina Darłowo;
 14. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki, Gmina Darłowo;
 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gleźnowo, Gmina Darłowo;
 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Słowino -  Słowinko, Gmina Darłowo.

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Darłowo:

 1. Uchwały Nr XXXVI.349.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopań, Gmina Darłowo;
 2. Uchwały Nr XXXVI.350.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Cisowo, Gmina Darłowo;
 3. Uchwały Nr XXXVI.351.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kopnica, Gmina Darłowo;
 4. Uchwały Nr XXXVI.352.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 112, 113, 116/6, w obrębie Zakrzewo, Gmina Darłowo;
 5. Uchwały Nr XXXVI.353.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewiczki, Gmina Darłowo;
 6. Uchwały Nr XXXVI.354.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kowalewice, Gmina Darłowo;
 7. Uchwały Nr XXXVI.355.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Stary Jarosław i Nowy Jarosław, Gmina Darłowo;
 8. Uchwały Nr XXXVI.356.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowy Jarosław, Gmina Darłowo;
 9. Uchwały Nr XXXVI.357.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rusko, Gmina Darłowo;
 10. Uchwały Nr XXXVI.358.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Domasławice, Gmina Darłowo;
 11. Uchwały Nr XXXVI.359.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zagórzyn, Gmina Darłowo;
 12. Uchwały Nr XXXVI.360.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jeżyce, Gmina Darłowo;
 13. Uchwały Nr XXXVI.361.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyce, Gmina Darłowo;
 14. Uchwały Nr XXXVI.362.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżyczki, Gmina Darłowo;
 15. Uchwały Nr XXXVI.363.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gleźnowo, Gmina Darłowo;
 16. Uchwały Nr XXXVI.364.2017 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Słowino - Słowinko, Gmina Darłowo.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych można składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 40  ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. 41,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail:  poczta@ugdarlowo.pl

 

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest  Wójt Gminy Darłowo.  

 

Do pobrania:

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki