F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
OSW Susmed w Dąbkach
Dąbki

OSW Susmed w Dąbkach
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-04-19 14:08:28 - Rafał Kunysz
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie

ZP.271.8.2017

Darłowo, 19.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Darłowo

Informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie”

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych "Ce-STA" Stanisław Cioczek, ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta przedstawia najlepszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów badanych przy ocenie ofert, w związku z czym otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 z pośród badanych ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

Okres gwarancji, w miesiącach

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres obowiązywania gwarancji

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1

EkoWodrol Spółka z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

811 800,00   

60

35,28

40,00

75,28

2

2

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych "Ce-STA" Stanisław Cioczek, ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk

477 272,31   

60

60,00

40,00

100,00

1

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki