F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Pensjonat pod strzechą
Cisowo

Pensjonat pod strzechą
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-04-13 11:51:22 - Anna Mezgier
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.52.2017
WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX.179.2016 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wiruem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo na lata 2016-2018", zarządzam co następuje:


§ 1. Postanawiam wybrać na realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo w 2017r.

"AMBULATORIUM" sp. z o.o. NZOZ "AMBULATORIUM" ul. Mickiewicza 6b, 78-200 Białogard.

§ 2. Środki na program, o którym mowa w §1 określone są w budżecie Gminy Darłowo na 2017r.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Darłowo, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. świadczeń opiekuńczych ochrony zdrowia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław Głażewski

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki