F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza z nich prezentuje obraz z terenu przystani żeglarskiej w Dąbkch oraz jeziora Bukowo.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Ośrodki wczasowe
Arnika
Wicie

Arnika
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 509 041 465
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Wiadomości » Ogłoszenia
« Strona główna
Powrót »
2017-02-17 12:56:13 - Rafał Kunysz
Wyjaśnienia treści SIWZ nr I, dot.: zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki

Darłowo, 17.02.2017 r.

ZP.271.2.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR I

Dot.: zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki”

  1. Gmina Darłowo, działając na podst. art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dalej zwaną Pzp, informuje, że w dniu: 17.02.2017 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść zapytania zawartego we wniosku wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego:

Zapytanie nr 1 z dnia 17.02.2017 r.

Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie materiału budowlanego: krawężniki wtopione 15x22cm w ilości 592 mb. W przedmiarze robót branży drogowej w pozycji 9 określone są jako "Krawężniki kamienne wtopione", natomiast w projekcie na rys. 3 są podane jako "krawężniki najazdowe betonowe".)

 Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 17.02.2017 r.aaaaaa

Zgodnie z projektem należy użyć krawężników najazdowych betonowych.

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/skrytka
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon. 8:00 - 14:45, wto.-pią. 7:30 - 14:15
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE
Jednostki